Spårbarhet ger försäljning

2011-05-11

WINGS är ett franskt projekt som visar fördelarna med att företag delar artikelinformation med varandra.

– Vi inspirerades av pilotprojektet eTrace i Sverige, säger projektledaren Nicolas Pauvre, GS1 France.

GS1 har utvecklat standarderna EPCIS och F-ONS, som gör det möjligt för företag dela information med varandra på ett säkert och effektivt sätt. WINGS – eller Widening Operability for Networking Global Supply Chains – har utgått från dessa GS1:s standarder.

WINGS har fokuserat på att berätta om hur information om fiskprodukter kan hanteras i detta system. Fisken som ligger på din tallrik, kan ha färdats tusentals mil för att nå dit. Den kanske fiskas i näraliggande vatten, men innan den når fram kan den ha processats i Sydamerika eller Asien.

Bra för alla branscher

– Det är långt ifrån enbart fiskindustrin som skulle kunna dra nytta av standarderna EPCIS och F-ONS, säger Jeremy Morton, Technical Director, GS1 Sweden. Spårbarhet gagnar producenter och kunder i alla branscher, inte bara livsmedel.

Till skillnad från det svenska projektet eTrace, är WINGS inget pilotprojekt utan ett rent demonstrationsprojekt som simulerar hur informationsdelningen mellan olika företag i fiskbranschen skulle kunna se ut, och all den information som faktiskt är möjlig att dela. Och fördelarna är många. Genom bättre informationshantering ges företagen möjlighet att fatta bättre beslut. Informationen kan användas till att säkra kvaliteten i alla led och ger konsumenterna nya inblickar.

– Konsumenten kan scanna fisken i butiken och få veta var den har fångats och var den har transporterats, säger Nicolas Pauvre. Det är intressant information för miljö- och kvalitetsmedvetna konsumenter.

Den första demoversionen som togs fram genom WINGS-projektet visade värdekedjan inom läkemedelsindustrin.

Inspirerades av sverige

– Vi inspirerades av pilotprojektet i Sverige, och anpassade WINGS för fiskprodukter. Det vi tyckte var särskilt intressant med eTrace var att den visade att spårbarhet kunde användas som ett försäljningsargument och driva försäljningen.

Den nödvändiga standarden finns redan på plats, nu är det upp till företagen att använda den, menar Nicolas Pauvre. Ett hinder för detta kan vara att vissa företag inte vill skylta med fiskens långa transportsträckor eller annan avslöjande information. 2015 höjer EU kraven på spårbarhet inom fiskindustrin, och liknande regleringar kan driva utvecklingen framåt, menar Nicolas Pauvre. En annan viktig drivkraft är konsumenterna.

– Konsumenterna har visat att de uppskattar den här typen av information, konstaterar Nicolas Pauvre.