Smidigare produktion med delade prognoser

2011-09-07

Genom att detaljhandeln förmedlar strukturerade prognoser om butiksförsäljningen, kan leverantörerna bättre anpassa sin produktion efter kampanjerna. Det är den bärande tanken bakom den nya prognoshantering som utvecklats av Ica, Coop, Axfood och Bergendahls, tillsammans med bland annat Procordia, Cloetta och Leaf från leverantörsledet. GS1 har stått för standarden.

– Kampanjprognoser har vi gjort på olika sätt tidigare – men det är nytt att förmedla dem till leverantörerna på ett strukturerat sätt, säger Morgan Strandberg, Planeringschef, Bergendahls Foods. I och med det här projektet har vi ändrat arbetssätt internt samtidigt som vi har utvecklat ett helt nytt prognosverktyg. Det gör att det här försöket har varit väldigt lyckat.

Informationen avgörande

Samarbetet mellan leverantörer och detaljhandel kan ibland beskrivas som att högerhanden inte alltid vet vad vänsterhanden gör. Om informationen inte når leverantörerna i tid så att de kan anpassa produktionen, riskerar kampanjprodukterna ta slut hos leverantörerna. Detta resulterar i förlorad försäljning, inte bara för leverantören och kedjan som har kampanjen, utan även för övriga kedjor som inte får varor till sin ordinarie försäljning. Med bra prognoser från alla aktörer i detaljhandeln, kan problemet minimeras.

Bergendahls och Procordia har testat det nya arbetssättet i en pilot. Bergendahls gör prognoser på City Gross kampanjvolymer och skickar dessa till Procordia. I samband med ändrat arbetssätt och utvecklandet av prognosverktyget, så har man också fått en ökad kvalité på prognoserna.

– Den informationen är givetvis värdefull även internt, säger Morgan Strandberg.

Viktig kunskap från GS1

När Bergendahls gör en prognos tar företaget hänsyn till bland annat pris, annonsplacering och tidigare försäljningsvolymer. Prognosen skickas sedan till leverantören Procordia med uppgifter om bland annat vilken vecka kampanjen gäller, vilken butikskedja prognosen avser, normal försäljningsvolym och hur mycket extra kedjan förväntas sälja av respektive artikel.

GS1 har bidragit med sin erfarenhet av att utveckla e-handelsstandarder. Genom att arbeta tillsammans med företagen i en användargrupp, har GS1 identifierat den nödvändiga informationen som ligger till grund för standarden.

 – GS1 har bidragit med ovärderlig kunskap om hur den tekniska specifikationen ska byggas, säger Mattias Wendt, Supply Chain KAM, Procordia Food. Den har vi sedan kunnat sätta i händerna på teknikerna på respektive IT-avdelning.

Mattias framhåller att kvaliteten på prognoserna är avgörande.

– Kvaliteten på de prognoser vi fått från Bergendahls har varit mycket hög. De har därför varit väldigt användbara för oss när vi planerar produktionen, säger Mattias Wendt. Den interna prognoshanteringen måste vara kvalitetssäkrad innan man är mogen för detta steg. Det kräver också förändringar hos mottagaren som måste anpassa sina rutiner för att informationen ska slå igenom i produktionsplaneringen.

Allt fler går med

Hittills har information skickats i Excelark, men till hösten ska informationsutbytet integreras med hjälp av EDI.

– För att vi ska kunna dra verklig nytta av det här måste det ske i stor skala, och vi välkomnar att alla stora detaljhandelsgrossister rör sig i denna riktning, avslutar Mattias Wendt.