Skärpta regler för livsmedelsinformation

2012-06-05

Reglerna för livsmedelsinformationen skärps inom EU, det gäller både hur den ska se ut och vad den ska innehålla. GS1 Sweden är i full gång med att förbereda för de nya reglerna.

Bättre läsbarhet på förpackningarna, samt tydligare märkning av vad varorna innehåller och vilket ursprung de har, är krav som Europas konsumenter drivit länge. Efter flera års diskussioner nåddes i slutet av förra året en kompromiss mellan Europaparlamentet och EU:s ministerråd. I december 2014 börjar de nya reglerna att tillämpas.

Den nya förordningen innehåller bland annat krav på obligatorisk näringsdeklaration, med vissa undantag, och på de flesta förpackningar blir det en minsta tillåten textstorlek.

– Det är en EU-förordning, men varje land behöver ändå göra en tolkning av vad de nya reglerna innebär, berättar Staffan Olsson, chef för standard och implementering på GS1 Sweden. Det innebär att Livsmedelsverket måste komma med riktlinjer för hur de ska tillämpas i Sverige.

GS1 Sweden bistår handelns organisationer och livsmedelsindustrin i förberedelserna inför regelförändringen. Och det är inte så långt kvar till december 2014 med tanke på att tusentals förpackningar måste göras om för att klara de nya kraven.

– När det gäller undantag från informationskrav för mycket små förpackningar krävs ett förtydligande om detta även gäller när informationen förmedlas elektroniskt, säger Staffan Olsson, som konstaterar att GS1-systemt är väl förberett för att underlätta för leverantörer och handeln att leva upp till de nya kraven.

– Vi säkerställer nu att den som använder sig av GS1-standard, och kvalitetssäkrar med hjälp av Validoos tjänster, ska kunna göra rätt. Vi har bland annat tagit hjälp av en extern expert som granskat att vår standard lever upp till kraven.

Staffan Olsson pekar på att Validoo Item och Validoo Q-lab har en bra process för att validera och kvalitetssäkra artikelinformationen. I nästa steg är det tjänsterna Validoo Item och Validoo MediaStore som gör att artikelinformation och bilder kan publiceras på ett enkelt och säkert sätt.

– De nya reglerna innebär att livsmedelsinformationen även ska finnas tillgänglig när du köper en vara via en webbutik. Med hjälp av Validoo MediaStore kan webbutikföretagen få tillgång till produktbild och kvalitetssäkrad artikelinformation kopplade till varandra för användning i alla medier.

Enligt Staffan Olsson går vi mot en utveckling där leverantörer samlar all information kring en produkt på ett ställe för att sedan distribueras till olika kanaler – det kan vara för tryckning på en förpackning, för publicering på en webbsida eller för att kunderna ska kunna använda informationen i sin logistik och distribution samt i reklam och egen marknadsföring.

– GS1s uppgift är att göra det möjligt att knyta ihop den information som leverantörerna lagrar hos sig om produkterna med kundernas databaser. Jag tror att framtidens leverantörer kommer att arbeta mycket med att kvalitetssäkra sin informationshantering mer övergripande, säger Staffan Olsson. Idag är informationshanteringen ofta inriktad mest på förpackningen.

I arbetet med att förbereda GS1-systemet inför de nya reglerna för livsmedelsinformation finns det ett område där Staffan Olsson har samtal med leverantörer och handeln om en striktare tillämpning. I dag är det inte ovanligt att innehållet i en produkt ändras utan att GS1-artikelnummer, GTIN, ändras.

– Det kan vara små förändringar i receptet i en maträtt, lite mer av en beståndsdel och mindre av en annan. Men med hårdare krav på att deklarera innehållet måste artikelinformationen, som är kopplad till GTIN vara korrekt, och stämma överens med det varan verkligen innehåller, framhåller Staffan Olsson. Särskilt då konsumenter skannar streckkoder med mobilen för att slå upp produktfakta. Vi för nu diskussioner med marknadens aktörer om hur detta ska hanteras.

Förordning om livsmedelsinformation

Från EU kommissionens pressmeddelande MEMO/11/481: ”När lagen träder i kraft, måste information om vissa ingredienser som kan orsaka allergier eller intolerans (t.ex. nötter eller mjölkprodukter) finnas tillgänglig, vare sig det är fråga om ett färdigförpackat livsmedel eller inte. Därför omfattar denna nya lag även livsmedel som säljs på restauranger och caféer. De viktigaste allergiframkallande ingredienserna ska framhävas i ingrediensförteckningen på färdigförpackade livsmedel. Lagen kräver också att vissa näringsvärden ska deklareras på de flesta färdiglagade eller bearbetade livsmedel. På färdigförpackat kött från gris, får, get och fjäderfä ska det anges var köttet kommer ifrån. Livsmedelsinformationen ska finnas tillgänglig även för konsumenter som köper livsmedel på internet eller via andra former av distansförsäljning innan de köper produkten. När lagen träder i kraft är det också meningen att man ska kunna läsa den information som finns på livsmedelsförpackningarna utan att behöva ett förstoringsglas.”