Säkrare sjukvård med gemensam standard

2011-05-11

Säkrare sjukvård, mindre utrymme för medicinförfalskningar och lägre kostnader för medicinföretag och sjukhus. Det skulle bli verklighet i och med en gemensam standard för överföring av information. GS1 har en mycket viktig roll i att driva utvecklingen i rätt riktning.

Det menar Mike Wallace, ansvarig för global standardisering på det globala hälso- och sjukvårdsföretaget Abbott, och vice ordförande i GS1:s globala användargrupp inom hälso- och sjukvården.

Han tycker att mer information borde scannas redan idag inom sjukvården.

– Det kan du göra i en vanlig affär – så varför gör vi det inte i samma utsträckning inom sjukvården?

När det gäller produktionen inom medicinindustrin ser Mike Wallace två konkurrerande trender. Å ena sidan minskar flera producenter antalet fabriker för att förenkla sin distributionskedja. Å andra sidan outsourcar många företag produktionen vilket gör kedjan allt mer komplex.

Större patientnytta

 

Det stora problemet är bristen på en gemensam standard. Den digitala information som läkemedel och sjukvårdsutrustning utrustas med, ser olika ut i olika länder och marknader.

– Om jag grundar en fabrik i Tyskland, måste jag bygga in flera parallella system för informationsmärkningen vilket blir dyrt. Jag måste alltså lägga till flera tekniker, men de skapar inget värde och gör distributionskedjan mer komplicerad.

Ett automatiserat system baserat på en gemensam standard skulle såväl kunna underlätta logistiken som skapa en större patientnytta. Det skulle kunna garantera rätt dos av rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle.