Så hjälper GS1 bygg- och transportbranschen

2013-11-21

GS1 Sweden har under många år arbetat med att etablera GS1-systemets standarder och tjänster inom transportbranschen, bygghandeln och den trätekniska industrin. Sektorer där Sverige ligger i täten när det gäller standardisering och där det nu på många sätt sker ett genombrott.

Inom byggsektorn handlar det lite förenklat om att få kontroll på flödet från det att plankan sågas till att den spikas på byggarbetsplatsen. Men både inom byggsektorn i stort och inom bygghandeln finns så mycket mer än bara träprodukter, och GS1-systemet hjälper till att hålla kontroll på allt från rör och maskiner till spik och skruv. ” — Mia Lenman, Kundansvarig för bygg-, transport- och logistikbranshcen

GS1 sammanlänkar byggmaterialbranschen

– På byggsidan arbetar vi med att få kontroll på hela byggmaterialbranschen; att på ett lite mer enhetligt sätt använda vårt system för att beskriva alla byggprodukter. GS1-systemet blir en sammanlänkning av alla olika delar vid byggnationer, och gör det möjligt att följa en produkt från producent och via logistik- och handelsled fram till själva bygget.

Såväl entreprenörer som slutkunder vill ha kontroll på produkters ursprung och miljöbelastning, samt få hjälp att hålla ordning på dem. Den som köper en fastighet ska kunna få en beskrivning på exakt vilka produkter som använts för att färdigställa ett visst rum i byggnaden, och därmed också ha möjlighet att spåra produkter och veta vilka krav som gäller om något ska bytas ut.

– Vi möter ett stort intresse från byggentreprenörerna kring hur de ska märka godset så att det hamnar i rätt rum i en byggnad. Och vi jobbar med leverantörer och bygghandel för att få till bra artikelinformation och hjälpa dem med att få kontroll när de packar och levererar.

– Det som krävs är mer utvecklingen av tekniken för märkning. Vi måste få fram märkning som håller på annat sätt än i dagligvarubranschen. Det kan handla till exempel om RFID eller Datamatrix, som är mer hållbart i tuffare miljöer, berättar Mia Lenman.

Etablerad aktör inom logistik- och transportbranschen

Även det gäller transport och logistik är GS1-systemets standarder väl etablerade i Sverige.  Inom tredjepartslogistik, som är nära integrerat med dagligvarubranschen, har GS1-systemet använts länge.

– Logistikföretagen var tidiga när det gäller etiketteringar och märkning av pallar. På så sätt kom vi in i transportbranschen redan i mitten av 90-talet. Då började man också använda EDI-lösningar vid transportköp och vi kopplades in för att föra samman våra standarder för etiketter på pallar med EDI.

I dag är det GS1 LIM (Logistic Interoperability Model) som gäller för stora delar av transportbranschen. Det är it-baserade processer mellan köpare och säljare av logistiktjänster som tagits fram i GS1:s globala organisation, och där Sverige varit drivande. Stora logistikföretag som DHL, DSV, Schenker och Bring Frigo har varit med i utvecklingen.

Det är en lösning som numera används för transporter mellan länder och för flera transportslag.

– Transporter är så internationella så vi har från Sveriges sida arbetat med att förankra och föra ut det vi utvecklat i hela GS1:s organisation. Vi har arbetat tillsammans med de stora logistikföretag som är verksamma i Sverige. De har haft intresse av att de lösningar vi tagit fram slår igenom även internationellt. Tillsammans med de svenska företagen har vi nära 20 års erfarenhet – vi kan berätta om hur man gör.

Inom logistikområdet har Sverige också kommit långt med projekt för järnvägen. Trafikverket har med hjälp av GS1s globala standard för RFID startat märkning av godstågsvagnar. Göteborgs hamn och Volvo var först med att använda systemet, och nu är implementeringen i full gång i stor skala. Såväl godskunder som logistikföretag får med hjälp av märkningen bättre kontroll över både vagnar och gods.

– ­Det är ett viktigt steg för att skapa en gemensam standard för att identifiera och spåra godsvagnar i hela Europa, säger Mia Lenman.

En effekt av projektet är att Deutsche Bahn nu tar hjälp av GS1-systemet för att märka upp all utrustning i den egna vagnparken.