Rätt artikelinformation en fråga för allt fler!

2012-02-08

I en nyligen framlagd studie konstaterar holländska Ahold att mindre än 50 procent av all artikelinformation i Holland är rätt.

Ahold ser detta som ett stort problem inte minst när nu allt fler konsumenter önskar information elektroniskt från sina kedjor om vad egentligen produkter innehåller.

Bo Raattamaa

Ahold har kontrollerat både det som vi kallar logistisk information om artikeln men också den elektroniska informationen från leverantörer om vad en produkt innehåller. Sammantaget drar Ahold slutsatsen att ”det här duger inte”. Leverantörer och kedjor måste skapa processer som säkerställer att rätt information kan levereras till mottagarna vare sig de är konsumenter, restauranger eller köpare inom offentlig sektor.

Vi i Sverige har sedan ett antal år tjänsten Validoo Q-lab. Genom att använda denna tjänst kan såväl leverantörer och kedjor öka kvaliteten på informationen. Vi vet också att vi i Sverige har en betydligt högre kvalitet på informationen än i de flesta andra europeiska länder.

I framtiden får vi också räkna med att all information om en produkt, både vad den innehåller och dess egenskaper, är något som alla kommer att vara skyldiga att tillhandahålla elektroniskt. Jag tror i ljuset av detta att det är dags att förbereda nästa steg nämligen hur denna information ska kunna distribueras och kvalitetssäkras.