Procordia tar ett samlat grepp på livsmedelsinformationen

2013-02-05

De nya EU-reglerna för livsmedelsinformation kommer att ställa stora krav på hur producenterna hanterar sin artikelinformation på ett rationellt sätt.

Livsmedelskoncernen Procordia har som en av de första större aktörerna tagit ett samlat grepp om artikelinformation och utvecklat ett system där all relevant information finns samlad för runt 1 000 olika produkter.

I december 2014 börjar de nya EU-reglerna att tillämpas. De innehåller bland annat krav på obligatorisk näringsdeklaration, med vissa undantag. Inte minst kraven på uppdaterad information i livsmedelsbilagan innebär en skärpning mot i dag.

Hårdare krav deklarera innehållet

I dag är det inte ovanligt att innehållet i en produkt ändras utan att GS1-artikelnummer, GTIN, ändras. Men med hårdare krav på att deklarera innehållet måste artikelinformationen, som är kopplad till GTIN vara korrekt, och stämma överens med det varan verkligen innehåller.

– Vi går mot en utveckling där leverantörer samlar all information kring en produkt på ett ställe för att sedan distribueras till olika kanaler – det kan vara för tryckning på en förpackning, för publicering på en webbsida eller för att kunderna ska kunna använda informationen i sin logistik och distribution samt i reklam och egen marknadsföring, säger Staffan Olsson, chef för standard och implementering på GS1 Sweden.

Procordia har sedan årsskiftet infört ett system där all grunddata är samlad på ett ställe. Enligt Magnus Selin, affärsområdesdirektör på Procordia och projektledare för koncernens artikeldataprojekt, är det inte bara de nya EU-reglerna som driver på utvecklingen.

– Handeln ställer krav på grunddata som ska finnas tillgänglig inom den ökande e-handeln, ingredienser och näringsinformation måste vara kopplad till varje produkt. Och restaurang- och storhushåll ställer större krav på produktinformation för att kunna tillfredsställa sina kunders ökade anspråk på information.

– Vi insåg att vi som en av Sveriges största livsmedelskoncerner inte skulle klara detta med en hantering som till stora delar har varit manuell. Det krävs ett digitalt system som gör det möjligt att uppdatera varje dygn, och som fungerar både för handeln och restaurang- och storhushåll och som omfattar alla våra produkter och varumärken, framhåller Magnus Selin.

Tillsammans med det svenska konsultföretaget Generiqs Application AB, har Procordia utvecklat ett system som gör det möjligt att länka samman all information för hela koncernen. Det innebär att informationen hämtas från tre interna källor:

  • Affärssystemet som bland annat informerar om produktens artikelnummer, varumärke, vikt etc. 
  • Produktdatabas som har information om ingredienser, näringsvärden, tillagning etc.
  • Emballagedatabasen som berättar om emballagets mått etc.

– Det är tre separata system som tidigare inte har haft någon koppling till varandra, berättar Magnus Selin. Det har inneburit mycket manuellt arbete att föra samman informationen. Nu hämtas information kontinuerligt och den produktansvarige har kontroll över att allt uppdateras.

Magnus Selin kallar den generiska ”kub” som lagrar och sköter uppdatering för hjärtat i Procordias artikelinformation.

– Genom en enkel knapptryckning kan vi skicka aktuell information till våra kunder, och vi har en gatekeeper som har kontroll på vad som har ändrats och ser till att uppdateringar skickas ut.

Procordias lösning har uppmärksammats av andra livsmedelsföretag i Sverige som ingår i den norska koncernen Orkla, som äger Procordia. Magnus Selin avslutar med ett råd till andra livsmedelsproducenter:

– Om man betänker att det är fem gånger så mycket information inom livsmedelsbilagan som inom den traditionella VCD, det som omfattar artiklars mått, vikt, förpackningsinformation med mera, så bör man ge sig i kast med detta omgående. Det är inte så lång tid kvar!