Ny standard för elektronisk handel

2012-06-05

Användningen av elektroniska affärsdokument baserade på GS1:s standarder mellan leverantörer och köpare ökar. Nu har GS1 tagit fram en ny standard för elektroniska affärsdokument i XML-format enligt UN/CEFACT.

Karina Duvinger

Elektroniska affärsdokumenten för order, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura är färdigställda. På sikt kommer också artikelkatalog.

– Inte minst mindre företag har efterfrågat en standard som bygger på UN/CEFACT XML, säger Karina Duvinger på GS1 Sweden.

Det är framför allt de företag som arbetar mot den offentliga sektorn enligt GS1 Swedens affärsprocess ESAP 6, ”Avrop mot ramavtal” som nu får XML som alternativt dokumentformat.

UN/CEFACT

UN/CEFACT är FNs organisation för arbete med förenklingar av handelsprocedurer, inklusive globala standarder för elektroniska affärer. CEFACT administreras av UNECE, FNs ekonomiska kommission för Europa i Genève.

Arbetet bedrivs i ett stort antal arbetsgrupper. UN/CEFACT är mest känd för utvecklingen av UN/EDIFACT. Numera sker mycket av utvecklingen baserat  på XML som tekniskt format. GS1 har deltagit i arbetet från det att organisationen startades.