Ny kundansvarig för detaljhandeln

2013-06-13

– Det finns ett samband mellan att utveckla GS1-systemets standarder och affärsnyttan. Vi kan hjälpa företagen till bättre effektivitet och därmed bättre affärer, men alla har inte förstått sambandet. Det säger Annika Krafve som utsetts till kundansvarig för detaljhandeln i GS1 Sweden.

Annika Krafve, GS1 Sweden

GS1 Sweden har tillsatt ansvariga för tre sektorer. De ska arbeta med företagens ledningar och lyfta fram affärsnyttan med GS1-systemet. En av dem är Annika Krafve som utsetts till kundansvarig för detaljhandeln i GS1 Sweden.

– Jag har inte rekryterats på grund ut av mina tekniska kunskaper, säger Annika Krafve. GS1 Sweden har många bra kontakter med sina kunder när det gäller teknik och logistik. Förhoppningsvis kan jag komplettera med andra kontakter in i företagen – vara en brygga till affärsdelen och visa att det alltid finns en affärsnytta med det vi kan erbjuda.

Lång erfarenhet från detaljhandeln

Annika Krafve har arbetat närmare 25 år med detaljhandel i en lång rad företag och i olika positioner. Resan startade i födelsestaden Gävle på Ahlgrens, där handlade det om allt från försäljning till produktutveckling och marknadsföring, och senaste arbetade hon som konsult med OTC produkter på Johnson & Johnson. Däremellan finns många år på Cederroths där hon arbetade med internationell marknadsföring, med distributörer i hela Europa, och slutade som exportdirektör.

Annika Krafve har dessutom varit med om att bygga upp Apoteket Hjärtat. 2009 togs beslutet om att skrota monopolet. Altor var ett av riskkapitalbolagen som köpte upp apotek och då behövde man hjälp. Annika Krafve var inhyrd som konsult de första åren när Apoteket Hjärtat drog igång.

– Jag arbetade med stort som smått, från att bygga kategoristrategier till att arbeta med inköp och förhandla med leverantörer om årsavtal. Apoteksmarknaden är spännande och där finns stora utmaningar när man väl har gått igenom den konsolidering som nu sker.

Ökade krav från konsumenterna

Utmaningar är många även totalt för detaljhandeln. Den snabba utvecklingen av nya affärsmodeller som e-handel, fortsatt globaliseringen och ökade konsumentkrav på spårbarhet och öppenhet ställer stora krav på företagen i sektorn, såväl leverantörer som handeln.

– Kortsiktigt är de nya och strängare kraven på livsmedelsinformation som EU ställer en stor utmaning för främst dagligvaruhandeln. GS1 Sweden har kommit långt i arbetet med att se till att våra Validoo-tjänster kan kvalitetssäkra både artikelinformation, samt koppla den till att fysisk produkt och bild stämmer, och det kommer att vara till stor hjälp.

Hon ser kraven på förbättrad information i Livsmedelsbilagan som ett bra exempel på hur konsumentintresset och affärsintresset går hand i hand.

– Konsumenten förväntar sig att man kan få korrekt och utförlig information om produkterna i dag. För företagen kan det kortsiktigt upplevas som en kostnad, men när du har fått ordning på allt, och har en kvalitetssäkrad information, innebär det stora fördelar för affärerna. Du får en fungerande logistik och affärsprocess och vet att allt är på plats på hyllan.

GS1-systemet sparar tid och pengar

Annika Krafve pekar på att det finns andra delar inom detaljhandeln vid sidan av dagligvaruhandeln som just har börjat med att använda GS1-systemets standarder, och som har stora vinster att ta hem.

–Vi har ett antal projekt tillsammans med både handeln och med leverantörer som visar hur mycket man spar i tid och pengar, och hur mycket man kan öka försäljning, genom att använda våra standarder. Och vi ska fortsätta att arbeta med att lyfta fram goda exempel.

I hennes funktion som kundansvarig ligger också att försöka utveckla sektorsråd för att lyfta fram affärsutmaningar och föra gemensamma frågor framåt.

– I dag träffas man många gånger antingen på en teknisk detaljnivå – eller på VD-nivå. Jag tror att det finns en nivå där emellan som vi kan utveckla och som kan gynna sektorn. Vi bör fånga affärsinriktningar och krav från våra kunder på ett tidigt stadie.

Samarbete bra för affärerna

Sektorsarbetet kommer även att drivas av GS1 på global nivå, och Annika Krafve kommer att ha kontakt med kundansvariga för detaljhandeln i andra länder.

– Det kan även vara intressant att ta ett nordiskt grepp i vissa frågor. Många internationella företag har ett nordiskt kontor och ser våra länder som en enhet. På den nivån finns det också en möjlighet att försöka sy ihop kontakter och driva frågor framåt.

Annika Krafve har själv arbetat mycket internationellt och ser en styrka i att GS1 är en global organisation.

– Det är nödvändigt att arbeta med globala standarder för vår handel är global, och det kommer inte att förädras. Det finns sektorer som gärna vill arbeta nationellt, eller ta fram standarder bara för EU, men det är inte intressant.

– Jag har uppfattat att Sverige tillhör de ledande länderna inom GS1s värld, trots att vi är ett litet land sett till befolkningen. Det kanske beror på att vi är bra på att samarbeta, och är öppna för transparens, att samarbeta även med konkurrenter för att uppnå affärsnytta. Därför går det att få resultat – har man väl kommit överens i Sverige så genomför man det, säger Annika Krafve avslutningsvis.