Ny grundkurs för hälso- och sjukvårdssektorn

2013-09-26

Nu finns en ny kurs att välja i GS1s kurskatalog. Det är en grundkurs riktad till dig inom hälso- och sjukvårdssektorn, både till dig som vårdgivare och dig som leverantör.

Anna Nilsson, utbildningsansvarig på GS1

Skillnaden från den allmänna grundkursen är en fokusering på informationsbärare som rymmer mer information, som GS1 DataMatrix och GS1-128. Utöver detta, så läggs det en större vikt på att förklara olika användningsområden, som patientnära skanning. Alla exempel i kursen hämtas från hälso- och sjukvårdssektorn.

– Även om GS1-systemet är samma för alla branscher, så skiljer sig behoven och användningsområdena, säger Anna Nilsson utbildningsansvarig på GS1.

– Detta är ett första steg i att kundanpassa våra utbildningar. Faller det väl ut, finns det tankar på att anpassa fler kurser för behovet från andra sektorer. Det är en balansgång; att blanda personer från olika sektorer kan vara bra – då deltagarna kan vara öppna och hämta inspiration från varandra – men samtidigt kan exemplen komma för långt ifrån den egna verksamheten.

Första tillfället för grundkurs inom hälso- och sjukvårdssektorn ges den 11 december 2013.

Läs mer och boka kursen