Nu närmar vi oss Major Release

2015-06-30

I maj 2016 ersätter GS1 den nuvarande datamodellen för artikelinformation med en flexibel lösning som ska klara av framtidens behov och affärskrav. 

Torsdagen den 12 maj 2016 ska den nuvarande datamodellen för GS1:s artikelinformation förändras i grunden. Det betyder bland annat att termer försvinner, behåller samma plats eller omdestineras till en ny plats i den nya datamodellen.

Det innebär också att ett lapptäcke av flera års påbyggnad, kompromisser och affärskrav från olika branscher och användare ersätts med en datamodell som bygger på moduler samt är öppen och flexibel inför framtida affärskrav.

Därmed blir det betydligt enklare att genomföra förändringar i modellen, konstaterar Peter Jönsson, FMCG Business Manager på GS1 Sweden.

– Det blir också enklare att hantera den ständigt ökande mängden termer  för olika produktområden. Dessutom kommer vi att kunna ta emot de nya branscher och sektorer som vill börja använda artikelinformation, säger han.

– Tiden då vi kunde bygga systemlösningar i betong är förbi. Den som vill anpassa sina system för att snabbare kunna tillmötesgå nya eller förändrade affärskrav måste helt enkelt förbereda sig och investera i den nya lösningen.

Ett av målen har varit att förändra så lite som möjligt för nuvarande användare. Men av arkitektoniska skäl kommer viss ny funktionalitet ändå att införas i samband med Major Release. Det handlar bland annat om en ny klass av termer som ska göra det möjligt att hantera de komponenter som ingår i en konsumentförpackning, berättar Peter Jönsson.

– Det kan till exempel handla om förpackningar med skönhetsprodukter eller samlingsförpackningar av livsmedel där man kan redogöra för innehållet för varje ingående komponent.

Ett intensivt arbete pågår

Med lite knappt ett år kvar till Major Release, som är GS1:s största globala uppdatering av artikelinformation sedan september 2008, är nedräkningen redan i full gång. Sedan november fjol har GS1 Sweden genomfört ett antal informationsmöten med både användare och systemägare för att säkerställa att den nya modellen passar både dagens och morgondagens svenska affärskrav.

Därutöver pågår ett intensivt arbete både lokalt och globalt inom GS1 med att uppdatera drygt 3 600 dokument samt gå igenom globala kodlistor och uppemot 1 300 globala valideringsregler. Målet är att slutföra förberedelserna inför den stora uppdateringen tillsammans med svenska användare, systemleverantörer, mottagare och övriga systemägare.

Det handlar inte minst om att färdigställa de dokument och specifikationer som användare och systemägare behöver för att kunna förbereda höstens migrering.

– I ett första skede färdigställer vi affärs- och mappnings-specifikationer, handledning och migreringsdokument på termnivå. Därefter kommer vi fortlöpande att publicera kodlistor, migreringsdokument på kodnivå och valideringsregler.

Internationell samverkan

En anledning till att GS1 Sweden inte kan släppa samtliga dokument på en och samma gång är att arbetet med uppdateringar och rättelser fortfarande sker inom ramen för internationell samverkan. En konsekvens av att vi lever en föränderlig värld med ständigt nya affärskrav och förutsättningar, och närmast ett normaltillstånd för alla de som jobbar med artikelinformation, konstaterar Peter Jönsson.

– Vi måste helt enkelt ta hänsyn till det globala förändringsarbetet av kodlistor och valideringsregler som sker parallellt med vårt arbete. Det handlar om stora mängder uppdateringar som vi måste bevaka fortlöpande, eftersom innehållet förändras över tiden.

Som användare gäller det först och främst att se till att det system som man jobbar i uppdateras enligt GS1:s specifikationer och anvisningar. Det är också bra att gå igenom den kommande nya handledningen och bekanta sig med de nya eller förändrade termerna, konstaterar Peter Jönsson.

– Som systemägare gäller det att ta del av den information som vi fortlöpande kommunicerar. Det är också viktigt att budgetera och säkerställa resurser för att kunna genomföra uppdateringen efter sommaren.

I februari 2016 ska Validoo Item omverifiera de nuvarande systemen för artikelinformation som företagen använder. Det handlar först och främst om att kontrollera att lösningen och funktionaliteten följer gängse standarder. Därefter är det dags för Major Release, som i praktiken innebär att hela GS1:s globala nätverk mellan datapoolerna, det så kallade GDSN, kommer att ligga nere mellan den 6 och den 11 maj. Följden blir att datapoolerna varken kan skicka eller ta emot artikelinformation via GDSN under dessa dagar.

Torsdagen den 12 maj 2016 ska den nya datamodellen vara i produktion. 

 

Major Release – så funkar det!

Principerna för Major Release grundar sig på att all information byggs upp i moduler, som i sin tur innehåller termer, en kärna (core) och olika kontexter (produktområden). Varje produktområde specificeras och knyts till olika moduler. Gemensamt för alla kontexter är core, kärnan.  Olika kontexter kan dela på samma moduler men beroende på vilken kontext det gäller kan olika valideringsregler gälla för samma attribut.