Miljövänlig distribution i kommunerna

2011-05-11

Nacka kommun utvecklar en miljövänlig samdistribution som bygger på standarder från GS1. – Det är en profilfråga för kommunen att minska på transporterna och utsläppen, säger Tomas Hägg, inköps-expert i Nacka kommun.

Nacka kommun har upphandlat distributionsföretaget Bring för att samordna transporterna av varor ut till skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter. Varje tisdag, onsdag och torsdag avgår en transport från Brings terminal i Västberga efter olika slingor inom kommunen till de olika leveransadresser, som då får en leverans per vecka. Tidigare körde varje leverantör ut med en egen bil och ibland flera gånger i veckan, idag samordnas det till en transport från Bring.

– Leveransaviseringen har skett manuellt via fax eller e-post. Leverantören skickar leveransaviseringen till Nacka kommun som i sin tur skickar den vidare till Bring, berättar Tomas Hägg.

Viktigt med en standard

Leverantören sätter på en transportetikett med information om vart varan ska levereras. Etiketten förses med en unik identitet som kan läggas in i en streckkod eller RFID-tagg. Varorna plastas in och förses med en huvudtransportetikett som innehåller information till samdistributören Bring.

Leverantören av varorna ska dessutom sända en leveransavisering till mottagaren. Där talas om vad som finns i varje kolli, hur mycket det väger och leveransadress.

Samma information skickas från kommunen till Bring som kan planera för transporten och hur rutten ska läggas upp. Allt sker med hjälp av GS1:s standarder och med en märkning som kan vara streckkoder eller RFID-taggar.
Det är i dag tre stora leverantörer som är med i samdistributionen i Nacka kommun, lika många till står på tur. Efter sommaren ska även livsmedel hanteras på samma sätt, men då krävs även andra typer av transportfordon.         

– Det är sex eller sju leverantörer som står för nästan 90 procent av volymerna av det vi köper in, berättar Tomas Hägg.

Ytterligare fem kommuner på Södertörn finns med i det ramavtal som Nacka kommun har med Bring och målsättningen är att även dessa kommuner ska använda samma system för sina transporter. Projektet har stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som arbetar för att samma standard ska användas hos alla kommuner som använder elektronisk handel och samdistribution.

"Med GS1:s standarder kan hela processen med samordnade leveranser hanteras på ett effektivt sätt."

Hela processen samordnas

– Med GS1:s standarder kan hela processen med samordnade leveranser hanteras på ett effektivt sätt. Miljövinsterna kan hämtas hem om fler än kommunen hanterar samordnade leveranser, och när fler aktörer ser nyttan av samordnade leveranser så är det viktigt att alla utnyttjar samma standard. Standarden är viktig för att samordnade leveranser ska kunna spridas till fler sektorer, framhåller Tomas Wennebo, GS1 Sweden.