McKinsey-rapport: Global standard räddar liv

2012-12-04

Genom att använda en global standard inom sjukvården kan tiotusentals liv räddas och kostnaderna minskas drastiskt. Det visar en rapport från McKinsey & Co som presenterats under hösten.

McKinsey & Co har studerat ett stort antal fall där standarder har använts, och intervjuat mer än 80 företrädare för sjukvården i en lång rad länder. Det är den första oberoende undersökning som i siffror visar på fördelarna med att använda en global standard inom hälso- och sjukvården. Några axplock ur rapporten:

  • Genom att använda en global standard genom hela leveranskedjan inom sjukvården kan mellan 22 000 – 43 000 liv årligen räddas, och avvärja att upp mot 1,4 miljoner patienter får funktionshinder.
  • Sjukvårdens kostnader kan minska med mellan 264 – 660 miljarder kronor bara som en följd av den ökade patientsäkerheten som följer av att en global standard används från tillverkare till patient. Till det kommer stora besparingar genom effektivare lagerhantering och logistik.

Fördelarna med GS1-systemet

– Rapporten visar tydligt de fördelar som vi inom GS1 pekat på när vi arbetar för att införa GS1-systemets standarder inom sjukvården i Sverige. Det leder till bättre patientsäkerhet, underlättar för leverantörerna och effektiviserar verksamheten, säger Tomas Wennebo, ansvarig på GS1Sweden för hälso-och sjukvårdssektorn.

Han pekar också på att rapporten konstaterar att användandet av flera standarder samtidigt leder till högre kostnader och lägre effektivitet än om bara en standard används, nyttoeffekterna uteblir. Det tar också längre tid för industrin att ta till sig och anpassa sin verksamhet till alla standarder. Rapporten konstaterar dessutom att det påverkar patientsäkerheten negativt.

– Fördelen med att använda en bred global standard som GS1-systemet är att den täcker in många andra varor, som till exempel livsmedel och kontorsvaror, något som också används inom sjukvården, framhåller Tomas Wennebo.

Bilden visar en idébild från Nya Karolinska Solna där patientsäkerheten ska bli central och genomsyrar alla led. Det planeras för bedside-scanning och varje patient kommer bland annat att ha en egen dator som kopplas upp mot patientjournalen. Bild: White Tengbom Team

Stoppa spridning av falska läkemedel

McKinsey-rapporten betonar också att en global standard på läkemedel skulle förhindra spridningen av förfalskade läkemedel in i den vanliga leveranskedjan.

– GS1:s standarder har stora fördelar när det gäller att märka mediciner och spåra dem, menar Tomas Wennebo. En bred global tillämpning är ett effektivt hinder för förfalskade varor och ökar effektiviteten i hela distributionskedjan.

I Sverige arbetar en användargrupp med att införa GS1-systemet inom sjukvården i Sverige. Initiativet till användargruppen togs av Stockholms Läns Landstings och GS1 Sweden. I dag deltar flera landsting och tillverkare av läkemedel och medicintekniska artiklar i användargruppen.