Många olika standarder hinder för eFaktura

2012-10-17

Fortfarande sker den största delen av faktureringen på papper. 69 procent av landets företag och organisationer uppskattar att mer än 90 procent av deras totala fakturering är på papper. Det största hindret för att övergå till eFaktura är att det inte finns samsyn om en enda standard för eFaktura.

Det görs återkommande undersökningar av hur användandet av elektronisk fakturering utvecklas i Sverige. Det är NEA, en ideell intresseorganisation som verkar för eAffärer, som genomför det som kallas "Temperaturmätning eFaktura Sverige" tillsammans med en arbetsgrupp inom det Nationella forumet för eFaktura.  Den senaste undersökningen, som genomfördes våren 2012, visar att det går trögt med att öka den elektroniska faktureringen. Mindre än en av tio fakturor är elektronisk, enligt undersökningen.

Saknas gemensam standard

Den viktigaste orsaken till att utvecklingen inte går snabbare är att det saknas en gemensam standard, mer än hälften av företagen och organisationerna anger det enligt undersökningen.

– Det är bra med standarder men de får inte innebära trösklar som utestänger småföretagare, säger Andreas Strömberg, jurist på organisationen Företagarna och som ingått i den arbetsgrupp som genomfört Temperaturmätningen.

Andreas Strömberg menar att många småföretagare, ofta med få fakturor, inte tycker det är värt besväret att övergå till elektronisk fakturering då det upplevs som krångligt med många olika standarder, och de även kan sakna den kunskap som större företag har.

– Elektronisk fakturering som fungerar är självklart bra om det sparar tid och pengar, förutom att det är miljövänligt. Men det måste vara enkelt och teknikneutralt, framhåller Andreas Strömberg.

Många varianter förvirrar

Han får stöd av Karina Duvinger på GS1 Sweden som deltar både i det nationella arbetet och inom EU med att främja användandet av eFaktura.

–Det är ett stort problem att det finns för många former av elektronisk faktura.

Det tas fram egna varianter av olika aktörer, och det blir bara förvirrande för de företag som har ambitionen att gå över till eFaktura.

Karina Duvinger framhåller att det inte bara handlar om elektronisk faktura, det finns all anledning att se över hela den egna verksamhetsprocessen och också utöka användning av elektroniska affärsdokument i andra delar utöver processen för fakturor.

Det är då det blir stora vinster för verksamheten. Användning av elektroniska affärsdokument medför mindre miljöpåverkan, ökad effektivitet och säkerhet med sänkta kostnader som resultat.

Utgå från internationell standard

– Det finns standarder som gör det enkelt att administrera handelsflödet mellan företag.

Redan idag finns det affärssystem som har byggt in funktioner som förenklar och säkerställer i processerna för beställning, leverans och fakturakontroll. Detta har varit möjligt genom att använda en gemensamt överenskommen affärsprocess som baseras på internationell standard för de ingående elektroniska affärsdokumenten. ”Avrop mot ramavtal” (ESAP 6) och ”Handelsflödet” (ESAP 20) är exempel på sådana standardiserade affärsprocesser.

Även företrädare för NEA hoppas på att det ska gå snabbt att ena sig om gemensamma standarder för att snabba på utvecklingen.

– Jag vill verkligen uppmana alla leverantörer att hoppa på standardiseringståget, bristande gemensam standard är det marknaden upplever som det enskilt viktigaste hindret för automatiserade eAffärslösningar. Företagen vill automatisera, marknaden är enorm och alla har allt att vinna på det, säger Ulrica Storset vd, NEA, i en kommentar till undersökningen.