Magnus Sjöqvist ny styrelseordförande

2011-09-07

Magnus Sjöqvist, tidigare bland annat VD för Accenture, har valts till ny styrelseordförande i GS1 Sweden samt det helägda dotterbolag Validoo AB.

Magnus Sjöqvist är sedan ett drygt år tillbaka konsult i det egna bolaget Magnistor AB. Han har varit såväl VD som partner i Accenture, och har tidigare också bland annat arbetat som konsult hos Cenergo, som på den tiden ingick i Siar-Bossard-gruppen. Magnus Sjöqvist ser fram mot sitt uppdrag inom GS1 Sweden.

– Det är ett spännande företag som arbetar både på den nationella och på den globala arenan.


– Jag tror och hoppas framförallt att jag med min bakgrund och min erfarenhet ska kunna hjälpa till med att identifiera nya affärsmöjligheter som kan gynna både GS1 Sweden och GS1 Swedens närmare 10 000 kunder i olika branscher, säger Magnus Sjöqvist.

GS1 Swedens VD Bo Raattamaa ser fram mot att samarbeta med Magnus Sjöqvist.

– GS1 Sweden har ända sedan vi grundades 1977 haft en mycket stark position inom dagligvarubranschen. När vi nu växer starkt även inom andra branscher är Magnus kontaktnät både i Sverige och i andra länder en stor tillgång.