Läkemedel ska märkas från 2017

2012-05-09

Alla receptbelagda läkemedel som säljs inom EU måste från 2017 vara märkta med en gemensam standard, och det är mycket troligt att det blir informationsbärare av typ Data Matrix som ska användas.

Ett EU-direktiv om en standardiserad märkning av receptbelagda läkemedel kom sommaren 2011. Nu pågår arbetet för fullt inom EU för att tillsammans med läkemedelsbranschen ta fram regler och bestämma standard. 2014 ska allt vara klart och 2017 ska den nya märkningen införas.

Anita Finne Grahnén

– Vi tycker det är mycket bra med en gemensam standard. Det vore olyckligt om länderna fortsatte med olika regler för märkning, framhåller Anita Finne Grahnén, direktör på LIF, de svenska läkemedelsföretagens branschorganisation.

Etablerad global standard

I EU-direktivet sägs inget om vilken informationsbärare som ska användas, men enligt Anita Finne Grahnén är det troligt att det blir Data Matrix och att GS1 DataMatrix, som bygger på en etablerad global standard, är ett naturligt val.

– Företrädare för såväl läkemedelsbranschen som apotekens och grossisternas branschorganisationer i Europa förespråkar GS1 DataMatrix, säger Anita Finne Grahnén.

Flera länder, bland annat Turkiet och Belgien, har infört märkning av läkemedel med GS1 DataMatrix som informationsbärare.