Kunskapscenter med fokus på affärsnyttan

2011-09-07

Nu börjar GS1 Sweden Concept Centre ta form. I de nya lokalerna i Kungsbrohuset mitt i Stockholm planeras för en unik utställning och ett kunskapscenter om allt vad GS1 Sweden kan erbjuda. Vid årsskiftet sker invigningen.

– Vårt kunskapscenter är ett sätt att konkretisera vår verksamhet och tydligt visa såväl konsumentnyttan som affärsnyttan, säger Bo Raattamaa, VD på GS1 Sweden, när han visar runt i de lokaler som ska omvandlas till en levande utställning.

Miljösmart byggnad

Högt över Stockholm, med en fantastisk utsikt över city, ligger GS1 Swedens nya lokaler. Kungsbrohuset är en av världens mest miljösmarta byggnader. Det är en lämplig hemvist för de smarta och hållbara lösningar som GS1-systemet bidrar med och som ska visas på kunskapscentrets 140 kvadratmeter.

Utgår från tre perspektiv:

  • Konsumentnytta och affärsnytta
  • Produktsäkerhet och patientsäkerhet
  • Effektivitet, spårbarhet och hållbarhet.

– Vi vill visa våra tjänster och visioner inom de områden som vi idag arbetar med inom GS1 Sweden, framhåller Bo Raattamaa. De perspektiv vi utgår från är kopplade till våra prioriterade branscher; detaljhandel, hälso- och sjukvård samt transport och logistik.

– Utställningen byggs därför kring tre scener som tillsammans bildar en helhet. Varje scen visar vad som är aktuellt inom respektive område med hjälp av digital teknik, filmer och bildspel. Här ska vi visa upp den senaste teknologin och hur våra tjänster fungerar.

GS1 Sweden ser kunskapscentret som en plattform för fördjupad samverkan med kunder och partners.

– GS1 Sweden Concept Centre ska vara öppen för möten och visningar för våra kunder och partners men även andra intresserade, menar Cecilia Gyldén, Chef för Marknad och Externa Relationer på GS1 Sweden. Jag hoppas vi ska kunna locka allt från politiker, forskare och journalister till branschföreträdare och tjänstemän vid myndigheter och departement. Ja, alla som kan ha glädje av att få mer kunskap om våra standarder och hur vi förenklar och effektiviserar handeln.

GS1 Sweden har med ett flertal företag som samarbetspartners och sponsorer i kunskapscentret. Många av företagen finns representerad med sina produkter i utställningen och de har även bidragit med idéer och kunskap inom sina respektive områden.

– Våra partners kommer att vara aktiva i kunskapscentret och berätta om nya tjänster kopplade till GS1-systemet tillsammans med oss, berättar Cecilia Gyldén. Vi räknar också med att de kommer att förlägga affärsmöten med sina kunder här.

Handlar om scenografi

Ansvarig arkitekt för kunskapscentret är Cecilia Andreasson vid Thomas Eriksson Arkitekter i Stockholm.

– Det är ett spännande uppdrag för att det handlar så mycket om scenografi och att skapa ett uttryck, säger Cecilia Andreasson som uppskattar möjligheten att få arbeta med modern AV-teknik.

– Dessutom är det alltid lika spännande att få inblick i en verksamhet och lära sig mer om ett företag, som i det här fallet också lägger mycket stort engagemang på att kunskapscentret ska bli så bra som möjligt.

Skisser och modeller är klara och efter sommaren börjar hantverkarna bygga GS1 Sweden Concept Centre.

Konsumentnytta och affärsnytta

Scenen visar hur medarbetare inom handeln kan inventera, beställa, fylla på och ta betalt. Här ska även konsumentens perspektiv finnas med, både före och efter inköpsrundan i en butik. Elektronisk handel ska visas, och hur konsumenten kan betala med hjälp av mobilen. Bland den utrustning som visas finns till exempel kassadisk med kassa-register, handscanner för personal, mobiler, smarta hylletiketter och produkthyllor med ljusskyltar.

Produktsäkerhet och patientsäkerhet

På denna scen är det fokus på mötet mellan läkare och patient. Digitala journalsystem kommer finnas där vi visar hur GS1-systemet kan användas för att få rätt information i journalsystemet. Utrustning som visas är bland annat rullstol och moderna medicinska instrument.

Effektivitet, spårbarhet och hållbarhet

Vi följer produkter från ”jord till bord”, både inom landet och internationellt. Smarta och hållbara lösningar för transporter ska visas. RFID-taggars och streckkoders unika fördelar när det gäller spårbarhet demonstreras. På väggen visas olika trafikslag och hur vi kan följa flöden och produkter med hjälp av GS1-systemet. 

Streckkoder och RFID

Visar skillnaden på bra och dåliga streckkodsetiketter och olika typer av förpackningar och pallar. Här ska det gå att scanna och se skillnaden på scanner och verifieringsutrustning.

Validoo

Validoo-tjänsterna har en egen plats i kunskapscentrer där det visas betydelsen av överensstämmelse mellan artikelinformation och fysisk produkt. Det ska gå att testa egna förpackningar och på ”dummisar”. Med hjälp av en film gör vi kanske ett besök på Validoo Q-lab.

Till detta ska läggas en vägg med en stor pekskärm som visar GS1-systemets flöde och där det överskådligt går att få information om olika tjänster och verksamhetsområden. Slutligen finns det naturligtvis ett större bord för möten och kanske en fika.

”Inspirerande att finnas med när GS1 Sweden tar steget in i nya branscher”

– Kunskapscentret kommer att få stor betydelse och det är mycket inspirerande att finnas med när GS1 Sweden så tydligt tar steget in i nya branscher.

Det framhåller Mattias Boman, senior manager på Accenture, en av de partners som varit med i utvecklingen av GS1 Sweden Concept Centre.

Accenture är ett stort internationellt konsultföretag inom management, IT och outsourcing. I Sverige har företaget länge haft ett nära samarbete med GS1 Sweden, främst när det gäller detaljhandelsbranschen.

Mattias Boman ser flera fördelar med kunskapscentret.

– Det får en viktig roll när det gäller utbildning och för att skapa en gemensam bild av utvecklingen för till exempel leverantörer och detaljhandelsföretag. Det kommer också att bli en mötesplats där man kan träffas över företagsgränserna och diskutera framtida utmaningar.

Som partner har Accenture deltagit i diskussionerna om inriktning och innehåll i det som ska visas.

– Vi har bland annat bidragit med vår kunskap om internationella trender. Det är positivt att GS1 Sweden Concept Centre kommer att omfatta även andra branscher vid sidan av detaljhandeln, säger Mattias Boman.

Han är inställd på att Accenture kommer att använda kunskapscentret för både interna möten och kundmöten när det slår upp portarna vid årsskiftet.