Kunder som scannar själva ställer stora krav på streckkoderna

2013-07-09

Upp till var fjärde kund lämnar en vara, eller väljer en annan motsvarande produkt. Det blir resultatet om det är svårt att scanna varan när kunden handlar med hjälp av självscanning. Den bedömningen gör Owe Sjöberg, konceptansvarig för självscanning på Coop.

Coop har haft självscanning sedan 1999 och idag har ett 90-tal butiker självscanning där kunden scannar varorna ute i butik enligt det system som i Coops värld kallas ShopExpress. I ytterligare ett 60-tal butiker kan kunden välja att scanna själv i snabbkassor med en fast scannerterminal.

– Knappt 40 procent av kunderna i de butiker som erbjuder självscanning väljer att scanna själva, berättar Owe Sjöberg. På sikt kanske vi kommer upp mot 70 procent men det kommer aldrig att bli det enda alternativet för kunderna. Vanliga kassor kommer att finnas kvar, men det är möjligt att det kommer fler varianter av självscanning.

När kunden scannar själv uppstår – på samma sätt som i kassan – problem kring varor som inte har en bra kvalitet på sina streckkoder eller som har koder som är svåra att läsa av.

– Vår erfarenhet visar att de flesta kunder då tar med sig varan till utgångsstationen för att få hjälp med att scanna varan eller skriva in koden. Men så mycket som var fjärde kund lämnar varan, eller väljer en annan motsvarande produkt, om de inte kan scanna den själv, framhåller Owe Sjöberg. Om kunden valt att scanna själv vill man slippa den manuella hanteringen i betalzonen.

Han har några produkter som ständigt återkommer som problematiska när det gäller att läsa av streckkoden:

  • Läskedrycksburkar där aluminiumytan slår igenom på streckkoden är svårlästa.
  • Grönsaker i påsar där koden är tryckt i en färg med dålig kontrast ställer också ofta till problem.

 – Ett allmänt råd är att det ska vara tydliga kontraster och koden helst ska vara i svart mot vit botten, säger Owe Sjöberg. Men det kan också vara själva förpackningen som ställer till problem. Fläskfiléer förpackade styckvis i plast är ett typiskt exempel på när det kan vara svårt att läsa av streckkoden, medan till exempel ett paket med ris aldrig ställer till några problem!