Kraven på spårbarhet ökar!

2012-10-17

EU ställer nu krav på spårbarhet på allt från trävaror till livsmedel, och min bedömning är att fler områden kommer att omfattas framöver. Dessutom tillkommer krav på information till konsument om vad produkter innehåller, något vi tidigare refererat i vårt nyhetsbrev. GS1 arbetar såväl globalt som nationellt för att ta fram bra lösningar och möta de nya kraven.

I dag gäller bland annat följande regleringar från EU: 1169/2011, 995/2010, 2009/48, 2001/95, 1224/2009, 931/2011, 178/2002.  Det rör sig antingen om direktiv eller tvingande lagstiftning.

Våra kundföretag vill ha effektiva lösningar som kopplar ihop befintligt flöde av information, mellan producent och köpare, med informationskraven om spårbarhet.

Utgå från vår plattform

GS1 Sweden har tillsammans med våra kunder under en lång tid byggt en plattform för att utbyta information. Plattformen är även i fortsättningen basen när vi skapar lösningar för att på ett robust och trovärdigt sätt hantera utmaningarna inom spårbarhet. Vi vill undvika särlösningar som i längden är både kostsamma att administrera och underhålla.

Spårbarhet är ett av våra prioriterade områden kommande år. Målet är att på ett effektivt sätt bidra till en spårbarhet längs hela flödeskedjan. Om du som läser detta har frågor om spårbarhet, eller vill bidra i arbetet, så hör av dig till oss på GS1 Sweden. Vi kommer dessutom i kommande nyhetsbrev att skilda några kunders utmaningar inom detta område.

Bo Raattamaa
VD GS1 Sweden