Krav på kvalitetsinformation

2011-09-07

Konsumenterna använder sig i allt större utsträckning av datorer och smartphones för att ta reda på mer eller tydligare information än det som står tryckt på produkterna. Dessvärre är informationen ofta felaktig – vilket skadar såväl förtroende som försäljning.

Det visar en konsumentundersökning som utförts av GS1 UK i samarbete med Cap Gemini och Cranfields School of Management.

Tre av fyra konsumenter uppger att det är viktigt med pålitlig produktinformation. Trots det innehåller hela 91 procent av streckkoderna som scannas av mobiltelefon felaktig eller ofullständig information.

Och konsumenternas förtroende är ömtåligt; 38 procent meddelar att de inte skulle ha köpt en produkt om de inte hade litat på produktinformationen som de fick via sina smartphones.

Förtroendet tar särskilt mycket skada av fel-aktig information om ingredienser och näringsvärden. För att åtgärda detta har GS1 satt upp flera viktiga mål:

  • Förbättra köpupplevelsen och underlätta för konsumenterna att fatta välinformerade beslut.
  • Höja konsumenternas förtroende för att produktinformationen är korrekt, oavsett om de handlar på nätet, i affären eller med sina smartphones.
  • Förbättra försäljningen med hjälp av bättre produktinformation.

GS1 kommer även i fortsättningen spela en avgörande roll för att bidra med en lösning som såväl producenter, återförsäljare och teknikleverantörer kan enas om.