Kraftig ökning av eCom

2011-09-07

Här några axplock:

  • 70 procent av alla fakturor vid inköp av dagligvaror går numera elektroniskt. Och då talar vi om mycket stora tal eftersom daligvarubranschen tillhör de mest transaktionsintensiva.
  • 96 procent av alla nya artiklar valideras och lagras i GS1 artikeldatabas – Validoo Item.
  • 82 procent av alla order skickas elektroniskt.
  • Av antalet helpallar har 64 procent SSCC av dem som levererats 2010.
  • Alla leverantörer och leveransplatser använder GLN.

Uppräkningen skulle kunna göras längre, men vi stannar här och konstaterar att effekterna kan mätas i 100-tals miljoner per år.

Det som nu står för dörren är givetvis att öka användningen ytterligare av befintliga meddelanden och märkning, men GS1 har också tillsammans med kundföretagen ytterligare elektroniska meddelanden som är på väg in. Det första är prislistan som redan 2010 började användas och det andra är ett prognosmeddelande. Med en komplettering av dessa två får företagen en ännu bättre möjlighet att hålla en hög servicegrad gentemot sina kunder och det innebär i slutändan att konsumenten också kommer att kunna uppleva en bättre servicegrad i butik.

Avslutningsvis är det också värt att notera att dagligvarubranschen nu ligger långt fram både i Sverige och i jämförelse med andra länder.