Konsumenterna vinner på att GS1-systemet växer

2013-06-13

Ett ökat användandet av GS1-systemet bidrar till spårbarhet och transparens och ger konsumenterna allt bättre information om produkterna. Därför måste användandet av GS1-systemet utökas och även spridas till allt fler länder, menar Petra Albuschus som är logistikdirektör på ICA Sverige.

Petra Albuschus, ICA

Petra Albuschus är en av de personer i svensk handel som har bäst överblick över hur behovet av standarder utvecklas såväl nationellt och internationellt. Och efter att ha arbetat med samma frågor i bland annat Procter & Gamble har hon också erfarenhet från båda sidor av branschen.

– Vi har kommit långt i Sverige och Norden när det gäller att arbeta med standardisering och ta hjälp av GS1-systemet, vilket är till nytta både för handeln och för konsumenterna, framhåller Petra.

– Det finns en ökad förväntan på transparens och spårbarhet från konsumenterna framöver. Vi på ICA kommer att jobba för att leva upp till det.

Konsumenterna har stor nytta av standardisering

När vi intervjuar Petra Albuschus uppmärksammar GS1 över hela världen att det är 40 år sedan streckkoden utvecklades, något som tillsammans med självbetjäningen revolutionerat detaljhandeln. Det var också innovationer som var till stort nytta för kunden, enligt henne.

– En av anledningar till ICAs framgångar både förr och nu, är fokuseringen på förbättringar och effektivisering som även kommer kunden tillgodo. Streckkodens införande är ett sådant exempel. Här var ICA en stark drivkraft och låg i framkant i genomförandet.

– Och förutom att kunden i butik får ta del av lägre priser, tack vare effektivare hantering i bakomvarande led, har streckkoden även inneburit stora fördelar rent konkret för kunden. Bland annat har betalningsprocessen i kassan snabbats upp, återkallelseprocessen har förbättrats avsevärt, och risken att kunden betalar fel pris på grund av felmärkning har minskat, säger Petra Albuschus.

GS1-systemet effektiviserar ICAs affärer

Hon pekar på att ICA idag använder hela kärnan av GS1-systemet; exempelvis identifiering via GTIN, streckkoder som informationsbärare på förpackningar, och elektronisk handel som stöder affärsprocesser.

– ICA har ett stort varu- och informationsflöde i en snabbrörlig bransch och GS1-systemet förenklar och effektiviserar ICAs affärer genom hela värdekedjan! Tack vare att det är ett globalt system kan vi också använda det med alla våra leverantörer.

Men Petra Albuschus ser behov av fortsatt utveckling och inte minst spridning av globala standarder.

– GS1 Sweden ligger långt framme och jag hoppas att GS1 i andra länder fortsätter jobba för att få basics på plats, genom samarbete mellan leverantörer och handel. Identifiering måste fungera, streckkoder måste implementeras, likaså Artikelinformation med bilagor via GDSN. EDI/E-handelsprocesser behöver harmoniseras och GLN-register upprättas.

GS1-systemet ger ökad spårbarhet och transparens

Och hon ser gärna att det sker snabbt! För konsumenterna kommer att ställa allt större krav på information som GS1-systemet är en förutsättning för.

– Det som är så bra med GS1-standarden är att den har lika stor betydelse lokalt som globalt. Med hjälp av den finns förutsättningar att se från vilken gård köttet kommer i Sverige, likväl att det vi importerar från Asien uppfyller de krav vi ställer.

Även den snabbt växande e-handeln är ytterligare ett skäl till att det är viktigt att fortsätta att utveckla och sprida globala standarder, menar Petra Albuschus avslutningsvis.

– Genom att använda GS1-systemet kan vi bidra till att korrekt produktinformation finns även för det ökande antalet digitala användare. Och som sagt, GS1-systemet ger ökad spårbarhet och transparens, vilket i sig är allt starkare krav från konsumenterna.