Julgrisen snart spårbar med RFID-tagg i örat

2012-12-04

Hittills har fem grisuppfödare i Danmark infört ett nytt system med EPC/RFID-taggar i grisarnas öron som ger full spårbarhet av individuella djur. Det möjliggör en kvalitetssäkrad hantering av djuren i hela leveranskedjan, från jord till bord.

På grund av strängare politiska, juridiska och kommersiella krav i Europa har det blivit allt viktigare att ha full spårbarhet på individuella djur i samband med livsmedelsproduktion. Kraven kan exempelvis gälla livsmedelssäkerhet och djurskydd.

– Med vår nya EPC/RFID-lösning är det oerhört enkelt och smidigt att ha kontroll på var alla djur finns. Det möjliggör en effektivisering av verksamheten på lantbruken, samtidigt som det kvalitetssäkrar hanteringen av djuren i hela leveranskedjan, vilket även kommer konsumenten till godo, säger Doug Hill, operativ chef på GS1 Denmark.

I samarbete med danska myndigheter och ledande djurforskningsinstitut har GS1 Denmark och GS1 Ireland utvecklat EPC/RFID-lösningen för individuell identifiering av grisar genom taggar i öronen samt tagit fram en vägledning för tillämpningen av systemet.

Global standard

Taggen innehåller ett GS1 Företagsprefix, en referens till typen av djur (i detta fall gris), en landskod, och djurets individuella serienummer (SGTIN, Serialised Global Trade Item Number).

– För radiokommunikationen används ultrahög frekvens, UHF, som passar mycket bättre än låg radiofrekvens, eftersom den ger en längre avläsningsräckvidd, säger Doug Hill. Det innebär att man kan avläsa många grisar samtidigt. Dessutom är kostnaden för UHF lägre än för låg radiofrekvens.

Hittills har EPC/RFID-lösningen tagits i skarp drift på fem lantbruk där totalt 12 000 grisar är taggade.

Automatisk avläsning

– Lösningen fungerar utmärkt. Läsbarheten är 100 procent. Grisarna behöver inte avläsas en i taget, utan det kan ske automatiskt av många grisar samtidigt. Detta innebär bland annat att inventeringar är mycket enkla att genomföra, vilket ger stora tidsbesparingar jämfört med hur sådana görs på traditionellt sätt.

– Med EPC/RFID-systemet kan verksamheten på lantbruket effektiviseras, exempelvis genom automatisk registrering av djurförflyttningar, övervakning av djurens välbefinnande, och en enklare och säkrare övervakning av medicinering och vaccinering av enskilda djur.

– När grisar har lämnat farmen vet man exakt vilken gris som är på vilken transport och hur länge. Det innebär bland annat att det blir lättare att förbättra djuromsorgen.

Exakt information till konsumenten

Lösningen med RFID-taggade grisar är också fördelaktig för konsumenterna.

– Den ger dem exakt information om var köttet kommer ifrån, säger Doug Hill. Den kan också, exempelvis, ge dem information om att djuret inte har blivit utsatt för felaktig medicinering, och att det har behandlats väl.

Systemet kommer successivt börja användas på många andra av Danmarks cirka 6 000 grisfarmar. Inom överskådlig tid kommer EPC/RFID-lösningen sannolikt även börja införas i andra länder, exempelvis Sverige.

Det finns redan planer på att starta projekt med örontaggning av andra djur än grisar.

Fakta om RFID


RFID är en teknik som möjliggör avläsning av information via radiovågor. Precis som för streckkoder har GS1 en standard för hur och vad som lagras i RFID-taggen.