ICA Sverige fortsätter satsa på e-handel

2013-09-26

Vi ser en snabb tillväxt för e-handeln även i dagligvaruhandeln, och som marknadsledare ska vi ha bäst erbjudanden och tjänster inom näthandeln.” — Anders Svensson, VD ICA Sverige

E-handelsförsäljning växer kraftigt och omsatte drygt 30 miljarder kronor 2012. Men dagligvaruhandeln har släpat efter. Bara en procent av den totala omsättningen inom dagligvaruhandeln går via nätet medan det är 5 procent av den totala detaljhandeln. Och inom vissa områden som böcker (41 procents andel via e-handel) och hemelektronik (18 procent) har nätet tagit betydande andelar.

Mycket talar nu för att vi står inför ett genombrott för e-handel inom flera områden. HUI Research har på uppdrag av GS1 Sweden beräknat tre olika scenarier för e-handelns tillväxt. E-handelns andel spås öka markant, från 5 till 13 procent, på fem år. Mat, inredning och byggvaror beräknas öka mest.

ICA satsningar har lyckats bra

De stora kedjorna inom dagligvaruhandeln har de senaste åren gjort en omstart på nätet. ICA gjorde en nylansering 2011 med ICA Matkassen; mat till färdiga menyer och med möjlighet till hemkörning i vissa delar av landet. En satsning som fallit väl ut, enligt Anders Svensson.

– Det är ett erbjudande med ett tydligt värde för konsumenterna. Samtidigt ger det en bra startpunkt för e-handel.

Han erkänner samtidigt att det varit lite trögt med att få genomslag för traditionell e-handel av livsmedel. Mat är tungt och har låga marginaler, och packning och leverans är tidskrävande. Bara cirka 50 av ICAs butiker säljer mat via nätet och med hemleverans. Men Anders Svensson tror att det är på väg att vända.

– Jag tror att marknaden är mer mogen nu jämfört med för tio år sedan. Inte minst har tekniken utvecklats och du kan enkelt handla via din smartphone. Tidigare var du tvungen att sitta vid din långsamma hemdator och effektivitetsvinsten var mindre.

Utöver tillgänglig teknik och användarvänliga applikationer menar han att kunskapen ökat både hos konsumenter och handeln.

Ny strategi för e-handel på gång

Exakt vilka satsningar som ligger i framtiden vill han inte avslöja. När ägarbolaget ICA Gruppen i augusti redovisade delårsrapporten för andra kvartalet meddelades samtidigt att det finns planer för en större lansering av e-handel under andra halvåret 2014.

– Vi arbetar med vår strategi nu samt att utveckla hur ICAs framtida e-handelserbjudande ska se ut, säger Anders Svensson. Han anser att det kan behövas olika koncept för olika delar av landet och att det är viktigt att lösningen fungerar väl med ICA-idén.

E-handel är mycket logistik. Det är viktigt med standarder och att informationsbärare är på plats för att få information om var produkterna finns, hur mycket och för att kunna ge information om innehåll och ursprung.

GSI-systemet spelar därför en stor roll för att nå effektiva och lönsamma lösningar, enligt Anders Svensson.

– GS1-systemet hjälper oss både när det gäller effektiva processer och ökad transparens. Konsumenterna kräver i dag tillgång till information om produkterna både i butiken och på nätet.

– Kraven på ökad spårbarhet och transparens måste vi leva upp till oavsett hur konsumenterna handlar. GS1-systemet är en förutsättning för att kunna leva upp till de kraven framhåller Anders Svensson.