Göteborgs hamn tar hjälp av RFID

2011-01-19

Göteborgs Hamn tar hjälp av RFID-tekniken för att få information om transporterna på järnväg till och från hamnen.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och för att verksamheten ska fungera effektivt krävs det tidig information om vad som ska lassas och lossas.

– Världens största containerfartyg anlöper hamnen och för att få volym till fartygen samlar vi gods med järnvägspendlar från olika delar av Sverige och Norge, berättar Arvid Guthed, som är affärsutvecklare vid hamnen.

Som en fortsättning på ett EU-projekt med så kallade Dryport installerar nu Trafikverket avläsningsstationer på sträckan mellan Göteborgs hamn och Falköping som har en inlandsterminal. I nästa steg kommer vagnarna att märkas upp av järnvägsoperatörerna enligt GS1s standard för RFID/EPC. Trafikverket fångar sedan upp all information när vagnarna passerar RFID-läsarna och lägger ut det i ett webbgränssnitt.

Fler tåg kan hanteras

– Tidig information om hur tåget är sammansatt när det kommer till hamnterminalen medger möjligheten att förpositionera enheter för lastning, säger Arvid Guthed. Det kortar ner hanteringstiden per tåg och vi kan ta hand om fler tåg per dygn.

Det finns 26 tågpendlare som går från olika inlandsterminaler till Göteborgs hamn så det är enorma volymer att hantera.

– I dag sker mycket av rapporteringen av vad det är för gods på väg till hamnen manuellt. Det finns ett behov av att få tidig och rätt information på ett enklare sätt. Alla tjänar på detta, menar Per Sjöholm på Starbright Consulting, som är teknisk projektledare för RFID-projektet med Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn ser dessutom genom RFID-tekniken ökade möjligheter till track and trace, det vill säga koppla containernummer till vagnsnummer.