Global standard möjliggör spårbarhet i dagligvarubranschen

2011-01-19

Retursystem har tillsammans med dagligvarubranschen utvecklat och lanserat en ny returhelpall som bidrar till att effektivisera och underlätta för hela branschen. Den nya returhelpallen är försedd med den senaste generationens RFID-taggar som följer GS1:s standard. Den nya standarden skapar ett globalt system med spårbarhet i varje led.

Conny Swahn

– Genom att returhelpallen är försedd med RFID-taggar kan våra kunder och användare koppla varuinformation direkt till lastbärarens unika ID. Detta kan sedan mottagaren läsa av automatiskt med hjälp av en RFID-läsare, säger Conny Swahn, försäljnings- och marknadschef för Retursystem.

Producenterna beställer returhelpallar av Retursystem. När de är fyllda med varor skickas de vidare till dagligvaruhandeln. All information om lasten finns idag på olika etiketter.

– Med hjälp av RFID kan returhelpallens unika ID läsas av trådlöst för att sen kopplas ihop med varuinformationen vilket både ökar upp effektiviteten och säkerheten i varuflödet.

RFID-tekniken är inte ny, men den har utvecklats mycket. Sändarnas räckvidd har ökat och dessutom har investeringskostnaderna för tekniken sjunkit. Conny Swahn har märkt ett växande intresse inom dagligvarubranschen, men den används ännu inte i någon större utsträckning. För att kunna dra nytta av fördelarna fullt ut måste användarna investera i utrustning som kan läsa av RFID-taggen.

– Vi vill fortsätta att effektivisera varuflödet för branschen med hjälp av ett effektivt Retursystem, och där ser vi att RFID framöver kommer vara en viktig del i detta, avslutar Conny Swahn.