Gemensam standard krävs för mobilshopping

2011-09-07

Nu gör mobilen entré i dagligvaruhandeln. Kombinationen streckkoder och mobilappar innebär ett viktigt steg för att sprida och öka informationen till konsumenterna – där en gemensam standard är en grundförutsättning.

GS1 Sweden, ECR Sverige och Ericsson har samarbetat kring en pilotstudie om mobiltelefonens möjligheter i dagligvaruhandeln. Resultaten från studien presenterades under våren 2011. Övriga intressenter i studien var Arla och ICA.

– Det är ett konkurrensneutralt projekt som berör hela branschen, framhåller Cecilia Gyldén, Chef för Marknad och Externa Relationer på GS1 Sweden.

Scanna Arlas produkter

Studien genomfördes med hjälp av 35 konsumenter som gör sina inköp på ICA Maxi Lindhagen i Stockholm. De fick en mobiltelefon utrustad med en mobilapp, speciellt framtagen för piloten: HotShopper, som via en kamera gjorde det möjligt att scanna streckkoderna på Arlas produkter i mejeriavdelningen.

På detta sätt fick de mer information om innehåll, ursprung och om produkten t ex var KRAV-märkt. De kunde skaffa sig kunskap om tillsatsämnen, ta del av recept och tips och även få rabatter och erbjudanden direkt i mobilen.

– Syftet med studien var att se om mobiltelefonen kan underlätta vardagen och planeringen av inköp av konsumentprodukter, i första hand dagligvaror. Även att kartlägga behovet av standarder vid en fortsatt satsning, berättar Michael Björn, konsumentforskare vid Ericsson ConsumerLab som utvärderat resultatet.
Och enligt honom är utfallet av pilotstudien att betraktas som en succé!

Cecilia Gyldén, GS1 Sweden

– Att det var ett positivt utfall märktes bland annat på att respondenterna själva kom med förslag på hur man skulle kunna förbättra tjänsten. Efter bara två veckor hade de gjort tjänsten till en vana, menar Michael Björn. Att använda appen blev den en del av konsumenternas vardagsbeteende och den bidrog med nyttig information, som t ex recept.

Studien visade också att konsumenterna även använde appen i hemmet för att få mer information. Ett förslag från några av de konsumenter som deltog i studien var att den kan underlätta shoppingen genom att de redan i hemmet, scannar av de varor som ska köpas och därmed skapar inköpslistor.

Närvaro i köpögonblicket

Cecilia Gyldén ser flera fördelar med marknadsföring via mobilen.

– Det ger en direktkommunikation med konsumenterna och en möjlighet för varumärkesleverantören att vara närvarande i köpögonblicket. Det är relativt billigt – distributionen är gratis! Dessutom passar mobilappar både små och stora aktörer och är snabbt och effektivt.

Hon ser även stora vinster med att kombinera mobilappen med andra marknadsföringsinsatser, allt från lojalitetsprogram till kuponger, erbjudanden och annonser direkt i mobilen.

– Med hjälp av mobilen går det att kommunicera hela dygnet. Butiken finns tillgänglig 24 timmar alla veckans dagar.

Bygger på gemensam standard

Både Leif Olausson, Arla, och Gerhard Bley, Kavli, som dessutom representerar ECR Sverige, framhåller vikten av att mobilshopping byggs upp kring en gemensam standard som blir tillgänglig för alla.

– Det måste vara ett gemensamt projekt för branschen, säger Gerhard Bley. Vi har former och förutsättningar att utveckla tekniken tillsammans med GS1. Vi kan skapa en gemensam plattform – sedan kan vi konkurrera ute på hyllorna.

– Vi ser detta som en insats för konsumentnyttan, framhåller Leif Olausson, och med den utgångspunkten kommer konsumenterna att ta detta till sig. Därför tror jag det kommer att bli en framgång.