GS1-systemet ger säkrare sjukvård

2011-09-07

Sjukvården står inför stora utmaningar med stigande kostnader, förfalskade preparat och en patientsäkerhet som lämnar mer att önska. Inom alla dessa områden kan GS1:s standarder bidra till förbättringar.

GS1-systemet är globalt och fungerar i hela världen. Systemet är skalbart och är lika användbart för såväl mindre vårdcentraler som för internationella leverantörer. Att systemet är robust och hållbart bevisas av de sex miljarder transaktioner som utförs med dess hjälp varje dag.

Det finns flera tydliga exempel som understryker sjukvårdens problem med patientsäkerhet, förfalskningar och höga distributionskostnader. I juni 2007 togs 70 000 förfalskade livsavgörande mediciner emot av den offentliga sjukvården i Storbritannien. Nästan hälften av dem konsumerades av patienterna innan de återkallades. Och enbart i USA skadas 1,3 miljoner patienter varje år till följd av felmedicinering.

Till detta tillkommer kostnaderna. Att förse förpackningar med olika streckkoder för olika marknader kostar tillverkarna uppskattningsvis cirka 400 miljarder kronor extra varje år bara i Europa.

GS1-systemet är användbart för att motverka och lösa samtliga av dessa tre problem. Genom att förse mediciner och sjukhusutrustning med en unik kod är det möjligt att i efterhand se var utrustningen används och att medicineringen sker i rätt doser. En bred tillämpning är också ett effektivt hinder för förfalskade varor och ökar effektiviteten i hela distributionskedjan.