GS1-standarder hjälper tullen spåra förfalskningar

2013-07-09

Förfalskningar och piratkopiering är ett växande problem i hela världen. GS1s standarder kommer nu att spela en större roll för identifiering och spårning av artiklar.

Kunio Mikuriya, generalsekreterare för World Customs Organisation (WCO), och Miguel Lopera, VD och koncernchef för GS1, undertecknade i början av september ett samarbetsavtal med syfte att tillsammans finna vägar för att vinna kampen mot varumärkesförfalskningar och piratkopiering.

Bara inom EU beslagtog tullmyndigheter under 2011 nästan 115 miljoner varor som misstänktes utgöra en kränkning av immateriella rättigheter. Värdet av de stoppade varorna motsvarade nästan 1,3 miljarder euro, visar en sammanställning från EU-kommissionen.

GS1s VD Miguel Lopera konstaterar att GS1 kan hjälpa tullen att förbättra sin förmåga att upptäcka förfalskade produkter genom att i ökad utsträckning använda GS1-systemets standarder.

– Genom att utnyttja GS1s streckkoder kan alla varumärkesägare skydda såväl sina varumärken som sina konsumenters och patienters säkerhet.

Av de varor som tullmyndigheterna i EU stoppade 2011 var de mest förekommande kategorierna läkemedel (24 procent), förpackningsmaterial (21 procent) och cigaretter (18 procent). Dagligvaror och produkter som kan vara skadliga för konsumenternas hälsa och säkerhet motsvarade totalt 28,6 procent.

WCO och GS1 ska bland annat under ett tvåårigt pilotprojekt visa att eventuella förfalskningar kan avslöjas genom att inhämta information om produkter med hjälp av GS1-standarder för artikelidentitet.

Algirdas Šemeta, ansvarig kommissionär inom EU för bland annat tullar och bedrägeribekämpning, konstaterar i samband med EU-kommissionens rapport om de stora beslagen av förfalskade varor att samarbete kring dessa frågor är viktigt.

– Jag kommer att fortsätta att verka för ännu bättre skydd av immateriella rättigheter i Europa genom vårt samarbete med internationella partner, näringslivet och medlemsstaterna, säger Algirdas Šemeta.