GS1 inför QR-kod

2012-08-22

Överallt möter vi nu den kvadratiska QR-symbolen. Den talar om att det finns mer information att hämta – bara vi som konsumenter scannar koden. Nu anpassas GS1-systemet till QR-koden. Vi reder ut vad som är vad och vilka möjligheter GS1 QR Code innebär.

QR står för Quick Response och det är också förhoppningen bakom många av de QR-symboler vi möter. Symbolen finns ofta i annonser eller annan marknadsföring, och tanken är att vi ska scanna koden med hjälp av en app i mobilen som tar oss vidare till en kampanjsida där vi får mer information, ofta ett erbjudande.

Bra för konsumentinformation

– Men en QR-kod har så många fler möjligheter att förmedla information, säger Karolin Harsanji, som bland annat arbetar med GS1 QR Code på GS1 Sweden. QR-koder har så här långt ofta förknippats med reklamerbjudanden, men jag tror att det mer och mer kommer att handla om konsumentinformation av olika slag.

Karolin Harsanji pekar på möjligheten att förmedla exempelvis recept, monteringsanvisningar, eller annan produktinformation som inte får plats på förpackningen.

– GS1 QR Code ersätter inte den vanliga EAN-koden utan är ett komplement till den endimensionella streckkoden som finns överallt i bland annat detaljhandeln idag.

– En leverantör eller producent som vill erbjuda mer information till kunden, och som vill använda en QR-kod, har mycket att vinna på att välja GS1 QR Code, framhåller Karolin Harsanji.

Fördelar med en global standard

– Troligen är företaget redan inne i GS1-systemet genom att man använder vanliga streckkoder med ett GTIN, ett artikelnummer enligt vår standard. Samma fördelar med att ingå i en global standard finns med att använda GS1 QR Code, samtidigt som koderna är uppbyggda enligt samma nummerstruktur.

I många fall går det i många fall att få mer information om produkten eller tillgång till produktens/leverantörens webbsida med de vanliga streckkoder som finns idag, vilket betyder att man inte behöver införa QR koden för att konsumenten ska få tillgång till webbadressen och mer produktinformation.

QR-koder började utvecklas inom bilindustrin i Japan på 1990-talet. Där växte den sig stor och nu har den spritt sig till resten av världen.

GS1 QR Code

Till skillnad från GS1:s endimensionella EAN-13 streckkod som t.ex. används inom detaljhandeln är GS1 QR Code en tvådimensionell kod som kan innehålla mycket mer information. Men GS1 QR Code ersätter inte den vanliga streckkoden utan är ett komplement. Den läses av med kamerabaserade scannerutrustningar (t.ex. en mobil) och kan inte läsas av i merparten av dagens utgångskassor.

GS1 QR Code har dock alla andra fördelar som följer med att den tillhör en global standard som GS1-systemet. Det innebär också att den är uppbyggd efter samma struktur som alla andra GS1-standarder för märkning, vilket gör det möjligt att lägga in strukturerad information i streckkoden på ett standardiserat sätt, som exempelvis GS1-128. GS1s globala rekommendation är att GS1 QR Code på förpackningar innehåller GTIN och webbadress. Men GS1 QR Code är inte kompatibel med andra QR-symboler som finns i t.ex. tidningsannonser och affischer.

GS1 QR Code har stora likheter med GS1 DataMatrix som också är en tvådimensionell informationsbärare. Båda dessa koder kan innehålla mycket mer information än vanliga streckkoder. GS1 DataMatrix har fått ett stort genombrott inom hälso- och sjukvårdssektorn då den trots en minimal storlek kan innehålla mängder av information och är mycket tålig.

En QR-kod känns igen på ”öga” markeringarna i tre av hörnen, medan en Datamatrix-kod har ett ”L” i sin struktur. Men i övrigt är de tvådimensionella, kvadratiska eller rektangulära och utgörs av mörka och ljusa element.