GS1 fokuserar på affärsnyttan

2013-06-13

GS1 Sweden liksom hela GS1 globalt utvecklar organisationen för att bidra till större affärsnytta för kunderna. GS1-systemts alla fördelar ska synliggöras för nyckelkunder. Inte minst handlar det om att visa hur GS1-systemets standarder kan hjälpa till med att lösa och hantera de affärsutmaningar som företagen möter – och omvandla det till lösningar för hela sektorn.

Sektorer som prioriteras är detaljhandel, hälso- och sjukvård samt bygg, transport och logistik. En ansvarig för respektive sektor inrättas i såväl Sveriges som i andra länders GS1-organisation. Den här rollen ska fokusera på det affärsmässiga och de ska ha kontakt med ledningarna i företagen för att göra dem uppmärksamma på hur GS1-systemet kan medverka till effektivare affärsprocesser och bättre affärer.

Bo Raattamaa, GS1 Swden

– Vi har successivt utvecklat vårt uppdrag från en produktorientering till ett arbetssätt byggt på en helhetssyn där våra kunders affärsutmaningar ständigt står i fokus. Exempel på detta är kostnadseffektivitet och förbättrad kvalitet i informationsutbytet i värdekedjan, produktsäkerhet och spårbarhet, säger Bo Raattamaa, VD för GS1 Sweden.

– En del i vår positionsförflyttning är att vi nu skapat en organisation med personer med affärserfarenhet som är länken mellan kunden och vår egen verksamhet.

Den nya organisationen i Sverige är redan på plats och kundansvarig för de olika sektorerna är Annika Krafve (detaljhandel), Tomas Wennebo (hälso- och sjukvård) och Mia Lenman (bygg, transport och logistik).