GS1 LIM går till sjöss ”En standard som gynnar alla!”

2012-02-08

– Det är viktigt för oss att GS1 upprätthåller en förvaltningsprocess och att man utvecklar standarder på sikt. EU-projekt avslutas och vi måste ha system som fungerar även i framtiden. Det säger Christer Kjellberg, IT-chef på Stena Line Freight, och en av de pådrivande för standardisering av informationsflödet i transportbranschen.

Kraven på transport- och logistikföretagen ökar. Världen krymper och handeln blir allt mer internationell – och allt måste vara framme på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Många inblandade

Fraktsjöfarten, liksom andra transportslag, brottas med frågan: Hur effektivisera och snabba upp administrationen och dokumenthanteringen av allt som ska utföras vid sidan av själva transporten? Det handlar om terminalhantering, förtullning och inte minst lastning och lossning och övriga transporter till kund.

Christer Kjellberg

– Vi har dessutom många aktörer inblandade i transportkedjan, framhåller Christer Kjellberg. Det kan vara tio olika aktörer engagerade mellan säljare och köpare. I dag är det vanligt att det finns egna system för kontakt med varje aktör i kedjan.

Stena Line är en stor fraktoperatör och trafikerar 19 linjer i norra Europa.

Det är en verksamhet som till skillnad från passagerartrafiken har en stadig tillväxt.

Mer gods, fler linjer och kunder ställer stora krav på EDI och automatiserade flöden. Sedan länge används GS1 standard SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att identifiera ett kolli. Det är en förutsättning för att kunna arbeta med godsspårning, lagerstyrning och för effektivare hantering i samband med transporter.

Nu tas nästa steg för att standardisera den administrativa hanteringen. Under våren tas delar av GS1 LIM (Logistic Interoperability Model) i bruk i ett projekt där Stena Line och de två logistikleverantörerna DSV och Schenker deltar. I etapp ett handlar det om transportinstruktioner och bokning och i hösten genomförs etapp två som gör det möjligt att skicka statusmeddelanden.

– På 90-talet tog Transportindustriförbundet fram Pharos som är en skandinavisk branschstandard för informationsflödet i godstrafiken. Men Pharos har slutat utvecklas och har sina begränsningar i en allt mer internationell miljö, berättar Christer Kjellberg.

– Genom att vi nu kan använda GS1 LIM får vi samtidigt del av GS1-systemet i övrigt som gör det möjligt att kommunicera externt med användare över hela världen.

Arbetet minskar med hälften

Christer Kjellberg ser också en stor fördel i att det sker en samordning mellan GS1 LIM och e-Freight, ett EU-projekt för standardisering av transportdokumentering. Information till myndigheter ska ske på samma sätt och alla nödvändiga dokument, som elektroniska fraktsedlar och farligt-gods-rapporter, ska vara standardiserade. Även Pharos kommer att leva kvar i de delar det fungerar i den nya miljön.

Fördelarna med GS1 LIM för Stena Line och andra rederier, speditörer, åkerier och andra i transportkedjan stavas effektivitet.

– Vi sparar minst hälften av arbetet jämfört med manuell bokning, vi minskar tiden vid lastning och lossning och vi får dessutom kontroll på hur lång tid varje moment tar.

Christer Kjellberg tar som exempel åkaren som ska skicka en dragbil för att hämta en container. Med hjälp av det nya systemet går det att få exakt information om när och var den kan hämtas. Det krävs inga samtal.

Standarder gynnar alla

Andra fördelar handlar om att kvalitetssäkrad information kan överföras till varje led. Fem procent av alla transporter innehåller farligt gods. I dag innebär det att bara Stena Line har en tjänst per hamn bara för att administrera och kontrollera det. När informationen standardiseras och förs över elektroniskt kan det manuella arbetat kring det farliga godset minska drastiskt.

Christer Kjellberg ser införandet av GS1 LIM som ett viktigt steg för transportbranschen som han tycker har mycket kvar att göra när det gäller att utveckla standarder, även om Sverige ligger långt fram.

– Vi kan med GS1 LIM visa hur samarbete och gemensamma standarder gynnar alla!