GS1 DataMatrix för ökad patientsäkerhet

2012-05-09

Kraven på ökad patientsäkerhet resulterar i att informationsbäraren GS1 DataMatrix blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården. Den gör det möjligt att förmedla mycket information på liten yta.

GS1-systemet gör nu sitt intåg inom sjukvården. Risken för felbehandling minskar om det finns standarder för att identifiera läkemedel, prover, sjukvårdsutrustning, instrument och patienter. Streckkoder kan snabbt och enkelt läsas av och automatiskt registreras i en patients journal, vilket gör det möjligt att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, i rätt dos vid rätt tid och felaktiga produkter eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen.

Möjligheten till spårbarhet är viktig för hälso- och sjukvården

Men sjukvården har behov av informationsbärare som kan innehålla mycket information och då räcker inte de vanliga endimensionella streckkoderna alltid till.

– GS1 DataMatrix har fått ett stort genombrott inom hälso- och sjukvårdssektorn då den trots en minimal storlek kan innehålla mängder av information och är mycket tålig.

Det berättar Alice Mukaru som bland annat arbetar med hälso-och sjukvården på GS1 Sweden. Intresset för GS1 DataMatrix som informationsbärare ökar i Sverige och GS1 Sweden genomför utbildningar för både leverantörer och företrädare för sjukvården.

– Inte minst möjligheten till spårbarhet är viktigt för hälso-och sjukvården, säger Alice Mukaru, och GS1 DataMatrix kan innehålla mer data än den vanliga streckkoden. Allt fler internationella sjukvårdsorganisationer kräver nu att GS1 DataMatrix används inom sjukvården.

Förutom det globala artikelnumret GTIN, som ingår i vanliga streckkoder, är det vanligt att GS1 DataMatrix också innehåller serienummer, utgångsdatum och/eller batchnummer – och allt detta får plats på en mycket liten yta.

En ytterligare fördel med GS1 DataMatrix är att den kan etsas in i till exempel kirurgiska instrument och att koden kan göras mycket liten.

– Genom att märka läkemedel ända ner på blisternivå ökar patientsäkerheten, framhåller Alice Mukaru.

Det finns ett EU-direktiv om att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala varuförsörjningskedjan. EFPIA, den europeiska läkemedelsindustrins branschorganisation, har tillsammans med GS1 visat hur industrin kan komma tillrätta med problemet och tagit fram en gemensam vision om hur detta ska ske. Kortfattat innebär visionen att placera ett GTIN (Global Trade Item Number), ett artikelnummer, som är globalt unikt, på läkemedel i Europa och utanför, och använda detta för att leta upp egenskaper hos artikeln t.ex. om nationellt nummer krävs.

Detta är en långsiktig vision som kan komma att kräva en övergångsperiod i de länder som kräver nationella nummer på förpackningen idag. EFPIA stöder användningen av GS1 standarder för identifiering av produkter med 2D GS1 DataMatrix som informationsbärare innehållande artikelnummer (GTIN), serienummer, batchnummer och utgångsdatum.

GS1 DataMatrix

GS1 DataMatrix är en tvådimensionell informationsbärare. Den används i ökande omfattning i hälso- och sjukvårdssektorn. Eftersom GS1 DataMatrix kräver avläsning med kamerabaserade skannerutrustningar används den för närvarande inte för hälso- och sjukvårdsartiklar som passerar utgångskassor i butik. GS1 DataMatrix kan skiljas från den snarlika GS1 QR Code – som också är tvådimensionell – på att den har ett ”L” i sin struktur medan QR-koden känns igen på ”öga”-markeringarna i tre av hörnen.