Fortsatta framgångar med RFID

2011-01-19

Alice Mukaru, ansvarig för RFID och EPC-standarden inom GS1 Sweden, vad gjorde du innan du började arbeta för GS1 Sweden?

Alice Mukaru

– År 2000 började jag arbeta för GS1 i Storbritannien. Bland annat arbetade jag med att införa streckkoder i hälso- och sjukvården. Att börja arbeta med RFID var en naturlig utveckling eftersom jag redan var bekant med GS1:s olika system.

RFID är på stark frammarsch. Vad är det som talar för den här tekniken?

– Den är mer beprövad än för några år sedan och har utvecklats otroligt mycket. Nu finns det fler leverantörer och bättre produkter. GS1 har utvecklat standarden och priserna har sjunkit. GS1 letar också hela tiden efter områden där tekniken kan användas. De som lyckas allra bäst med den här tekniken är de som upptäckt nya tillämpningsområden. Inom handeln har man exempelvis upptäckt att en och samma tagg kan användas som stöldskydd, vid inventering och för att scanna av priset. Det finns många nya sätt att använda tekniken som kan leda till nya arbetssätt och nya tjänster.