Fortsatt samarbete med Världstullorganisationen

2011-03-16

Med allt mer global handel står Världstullorganisationen WCO inför samma utmaningar som GS1 – att utveckla standarder som kan användas över hela världen.

Sedan WCO bildades 1952 har det skett tydliga förändringar inom tullarbetet. För fyrtio år sedan låg tyngdpunkten på att skapa skatteintäkter genom tullavgifter och förhindra oönskad konkurrens med den lokala produktionen. Efter 11 september 2001 handlar en större del av arbetet om att motverka terrorism.

Genomgående har handeln blivit allt mer globaliserad, vilket knyter GS1 och WCO:s verksamheter närmre varandra, menar Gaozhang Zhu, direktör för Compliance and Facilitation, WCO. Tullarna hanterar allt större mängder varor och spelar en viktig roll i ländernas ekonomi. En väl skött tull kan vitalisera ekonomin och skapa goda förutsättningar för direktinvesteringar.

– Samtidigt vill staterna få ut mer av tullarbetet – men med ständigt minskade budgetar, säger han.

För att lyckas med detta krävs mer av korrekt digital information som underlättar för tullen. GS1 och WCO har ett nära samarbete och undertecknade ett samförståndsavtal 2007.

– Vid arbetet med samförståndsavtalet arbetade GS1 tillsammans med WCO och dess medlemmar i ett framgångsrikt vin- och spritprojekt som visade nyttan med unika sändningsnummer, UCR.

Genom att använda ett sändningsnummer, baserat på GS1-standarder, visade projektet att informationskvaliteten, säkerheten och spårbarheten kunde förbättras.