Fördjupad produktinformation önskad

2014-06-25

Allmänna krav på produktinformation har funnits länge. Inom livsmedel används dessutom en fördjupad information i den så kallade livsmedelsbilagan. Där anges ännu mer specifika uppgifter om innehållet. Tjänsten Validoo Q-lab hjälper livsmedelsproducenter med att kvalitetssäkra livsmedelsbilagan. Hittills har hälften av marknadens utbud av livsmedel fått godkänt. Trots det återstår mycket och tiden börjar bli knapp.

Den 13 december 2014 träder en ny EU-lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter i kraft. Lagstiftningen påverkar hur livsmedel ska märkas och vilken information köparen ska ha tillgång till i samband med köp. Det gäller även vid handel på internet och lagstiftningen gör ingen skillnad på om köparen är privatperson eller näringsidkare. Det innebär att företag som säljer livsmedel via internet måste ha livsmedelsinformationen tillgänglig för kunden.

Linda Bennett, tjänsteansvarig för Validoo Q-lab på Validoo: hur går det med kvalitetssäkring av livsmedelsbilagan?

- Sedan i september 2013, när vi först började kvalitetssäkra livsmedelsbilagan via Validoo Q-lab, så har vi sammanlagt gjort nästan 22 000 kvalitetssäkringar. 11 700 stycken har hittills fått ett godkänt resultat.

Varför blir det inte rätt första gången?

- Det finns en rad olika orsaker till att det inte blir rätt, eller är så lätt. Jag får höra allt från att ”informationen finns i olika system” och att ”informationen hanteras av en annan avdelning” till att ”jag har aldrig sett den riktiga produkten”.

Finns det några leverantörer som är helt klara?

- Ja, vi har fått indikationer från flertalet leverantörer, både små och stora, att man är klar. Bli klar med kvalitetssäkring av livsmedelsbilagan är inget man riktigt blir, utan snarare är det så att det är nu det börjar. Klar är man ju bara med det befintliga utbudet, men nya artiklar tillkommer ständigt. Arbetet man har lagt ned måste framöver finnas som process förankrat i företaget för att säkerställa eventuella nyhetslanseringar och förändringar i befintligt sortiment.

Kommer Validoo att hinna klart till i december?

- Dagligvaruhandeln i Sverige har cirka 25 000 aktiva livsmedelsartiklar. Det finns goda chanser att vi hinner kvalitetssäkra alla men det ställer också krav på leverantörerna att börja skicka in och kvalitetssäkra det man kan redan nu, samt se till att det som skickas in håller hög kvalitet. Vänta alltså inte längre än nödvändigt, är min uppmaning.

 

Andra bilagor

Livsmedelsbilagan är den första bilagan som används i Sverige idag, där produkters innehåll lyfts fram tydligare och mer utförligt, vilket är till fördel för att i hela ledet från underleverantörer till producenter, till butiker och till slutkonsumenter. Samtidigt finns ett stort intresse, från aktörer i alla led, för att nuvarande produktinformationen ska kompletteras med motsvarande fördjupad information i någon form på en rad olika områden. Intresset är stort och samtal förs på olika plan och bland olika instanser. Benämningen ”bilaga” kommer sannolikt att försvinna, men det förändrar inte behovet av information.

Exempel på områden där bilagor är aktuella:

Kemtekniska produkter

På det här området har man kommit långt i diskussionerna. Kemtekniska produkter – det kan handla om allt från schampo till rengöringsmedel, klister eller målarfärg – kan innehålla ämnen som är farliga att komma i kontakt med, exempelvis för barn. Inte minst därför är intresset stort för att komma åt produkterna på det här området.

Byggvaror

Även på det här området förs diskussioner på både Sverige- och Europanivå om hur man ska kunna hitta lämpliga standarder som passar alla aktörer. Det gäller såväl ”hardline”-varor som VVS-produkter.   

Hälso- och sjukvårdsprodukter

Medicinprodukter är i stor utsträckning reglerade av myndigheter när det handlar om sådant som är receptbelagt. Men där finns också ett stort antal produkter som inte omfattas av sådana regelverk, men där det likafullt är av intresse att skapa standarder. Gummihandskar, suturer, gasbindor, mätinstrument – det finns nästan ingen gräns för hur många produkter som berörs av det här på området.

Kläder

Korta eller långa ärmar på tröjor? Var ska bröstfickan sitta? Hur tätt vävt ska ett tyg i ett visst material vara? Var sitter sömmarna på ett par jeans? Varifrån kommer bomullen i kavajen?