Fisk spåras med hjälp av RFID

2013-02-05

EU-kommissionen beviljar 26 miljoner kronor till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att kunna spåra fisk från hav till butik med hjälp av RFID-teknik. Därmed kommer Sverige från början av 2015 ha ett system som gör det möjligt för konsumenterna att se var fisken fångats.

– Det är ett kvitto på att kommissionen är positiv till hur Sverige vill införa kraven på spårbarhet, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef på HaV:s tillsynsavdelning.

EU beslöt redan 2009 om krav på att fisk och skaldjur som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras i varje led. Syftet är att minska risken för illegalt fiske och därmed stärka fiskebestånden i Europas hav.

Medlemsländerna får själva bestämma om spårningen ska ske via papper eller på elektronisk väg. I Sverige ansvarar HaV för genomförandet och valet föll på elektronisk spårning med hjälp av RFID-teknik. Myndigheten genomför i början av 2013 det femte pilotprojektet med RFID som bygger på GS1s globala standard. Men sedan är det slut på testandet och dags för implementering och då är det självklart att utgå från GS1s standard.

– Det ska vara så öppna och globala standarder som möjligt, framhåller Johan Löwenadler Davidsson. Våra pilotprojekt har visat att tekniken fungerar och nu går vi vidare med upphandling av leverantör för RFID-tekniken.

Han räknar med att upphandlingen ska vara klar under hösten 2013 och att konsumenterna ska kunna börja spåra fisk de köper i butikerna, exempelvis med en app i mobilen, i början av 2015.