Ett viktigt steg för transportbranschen

2012-02-08

GS1 LIM (Logistics Interoperability Model) är en beskrivning av e-com baserade processer mellan köpare och säljare av logistiktjänster.

LIM är framtagen i GS1s internationella arbete. Från Sverige har bl. a ICA, DSV, DHL, Schenker och Bring Frigo deltagit i arbetet. För att stödja LIM har flera nya transportmeddelanden utvecklats. I nuläget finns GS1 XML tillgängligt för transport meddelanden och utveckling pågår för tredjeparts logistik.

Här följer en sammanfattning av GS1s identiteter som ingår i logistiktjänster:

GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer)

Används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation. Även leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen, filialer samt funktioner eller roller som till exempel godsmottagare och auktoriserad beställare kan vid behov identifieras med GLN. Det ger en unik identitet som kan fungera som en länk till ytterligare information i en databas. I GS1 LIM används GLN för att identifiera affärsparter och platser.

SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer)

Används för att tillverkare, leverantörer, transportörer och köpare ska kunna identifiera ett kolli på samma sätt. Detta kan bland annat utnyttjas för godsspårning, lagerstyrning och för effektivare hantering i samband med transporter.

GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-fraktnummer)

Är ett globalt unikt nummer som används för att identifiera ett antal logistiska enheter som ingår i samma frakt. När de logistiska enheterna ingår i samma frakt innebär det att de även ingår i samma transportinstruktion eller fraktsedel.

GINC (Global ID Number for Consignments, GS1-sändningsnummer)

Är ett globalt unikt nummer som används för att identifiera gods som ska transporteras tillsammans. De logistiska enheter som ska transporteras tillsammans kan identifieras med GINC. Det gör att speditören kan hålla ihop enheterna när de transporteras från en punkt till nästa. GINC identifierar en sändning med logistiska enheter under en transport eller deltransport. GSIN används, till skillnad mot GINC, för att identifiera en frakt från en godsavsändare till en godsmottagare. De logistiska enheterna behåller samma GSIN under hela transporten, men identifieras med olika GINC för varje deltransport fram till godsmottagaren.

GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer)  

Är ett individnummer som används för att unikt identifiera en enskild tillgång eller inventarie inom ett företag. Det gör det möjligt att spåra och lagra information om en viss individ och används därför för att identifiera till exempel tågvagnar och trailers.

GRAI (Global Returnable Asset Identifier, GS1-lastbäraridentitet)

Används för att unikt identifiera återanvändningsbara lastbärare. Identiteten lagrar information om en unik enhet och är speciellt lämplig för lastbärare med höga krav på spårbarhet, som till exempel transportlådor för läkemedel, pallar och rullburar.