Effektivare sjukvård i Storbritannien

2011-09-07

Streckkoder med GS1-standarder ska effektivisera den offentligt finansierade sjukvården i Storbritannien.

– Storbritanniens offentliga sjukvård har en enorm köpkraft om den kan arbeta mer metodiskt och GS1:s streckkoder är en av grundvalarna för att förbättra detta, säger Storbritanniens hälsominister Simon Burns.

Förbättrad patientsäkerhet

I dagsläget finns det flera olika system för att handla upp och identifiera produkter. Vissa av sjukhusen i den offentliga sjukvården betalar också upp mot tre gånger så mycket som andra för samma sjukvårdsprodukter. GS1:s gemensamma standard kommer att användas på ett enhetligt sätt inom den offentligt finansierade sjukvården. Det underlättar för sjukhusen att spåra och jämföra inköp.

– Den statsfinansierade sjukvården har inte råd att fortsätta att betala olika priser för samma produkter, säger Simon Burns. Upphandlingarna kommer att bli mer effektiva när organisationerna ser hur mycket mer de betalar för produkterna jämfört med andra.

Satsningen förväntas innebära att sjukvårdsprodukter ska vara identifierbara eller vara märkta med GS1-streckkoder i slutet av 2012.

Det nya systemet kommer också att bidra till förbättrad patientsäkerhet. Streckkoder har visat sig minska felaktig medicinering samt kirurgiska ingrepp på fel kroppsdelar. Dessutom är de ett effektivt verktyg för att spåra kirurgiska instrument samt annan utrustning vilket förbättrar dokumentationen och minskar fel, störningar och kontaminering.

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust är föregångare när det gäller att använda streckkoder och lyckades spara en halv miljon pund redan första året.

– Sen vi införde GS1-standarder har vi sett verkliga förbättringar i lagerkontrollen med saldon som kunnat följas i realtid, säger Graham Medwell, Information Manager. Det har lett till betydande effektivitetsbesparingar.