Standard för leverans till rätt rum på bygget

2014-06-25

En ny standard för en rationellare byggprocess har tagits fram av byggbranschen. Den gör det möjligt att märka och leverera bygg- och installationsprodukter så att de hamnar på exakt rätt position, till exempel rätt rum i en viss lägenhet. – Det är en lösning som sparar stora summor både för oss och för leverantörerna, säger Lars Gutwasser, logistikchef på Peab, som genomfört ett tiotal pilotprojekt inom ramen för projektet ”Effektivare varuförsörjning”.

Ett 15 tal företag har deltagit i projektet, allt från stora byggföretag som Peab och NCC till leverantörer och speditörer. Projektet startade 2012 och har drivits av branschorganisationen BEAst, som utvecklar standarder och tjänster för e-affärer inom bygg- och fastighetssektorn.

Lars Gutwasser

En byggarbetsplats är en komplicerad miljö med många logistikproblem. Det är många tusen leverantörer i byggbranschen, dessutom rör det sig om en stor del icke-standardiserade produkter – jämfört med till exempel livsmedelsbranschen där det mesta är standardiserat.

Till det kan läggas att det inte ens finns någon exakt leveransadress, huset som ska utgöra adressen är ju under uppförande! Det är även ett flertal mottagare av leveranser på ett bygge; inte bara huvudentreprenören utan andra entreprenörer inom till exempel el, ventilation och värme ska ta emot varor.

– Utgångspunkten för standardiseringen av flödet är arkitektens ritbord, berättar Peter Fredholm, vd i BEAst, som arbetat med projektet sedan starten 2012. Redan på ritbordet skapas logistikdata genom att arkitekten placerar in till exempel en viss typ av fönster.

Nära samarbete

Peter Fredholm berättar att det varit ett nära samarbete med GS1 och speditörer för att utveckla en standard och en etikett som anger all information som krävs för att ett kolli ska hamna rätt. Standarden, som har fått namnet e‐Build Supply,ska säkra integration mellan företag i försörjningskedjan, och etiketten e‐Build Labelunderlättar direktleverans till slutmonteringen på bygget.

Lars Gutwasser på Peab beskriver hur man började vid hålet i väggen, vid själva montageplatsen på byggarbetsplatsen och sedan följde kedjan bakåt ända till fram till fabriken för att på så sätt utforma en märkning som innehåller all information som behövs på en etikett. Det är inte bara en streckkod som finns på etiketten, utan även en tydlig information i klartext om vilken lossningsplats, hus, trappa, våning, lägenhet och rum som en produkt ska passera för att hamna rätt.

– Utgångspunkten är att truckförare både vid lastning och vid avlastning tydligt ska se vart varje kolli ska. Det sparar tid både hos leverantörerna och på bygget. Pilotprojekten visar att hanteringen på en byggarbetsplats kortas ner till en tredjedel av tiden jämfört med när vi lossar en vanlig transport, framhåller Lars Gutwasser.

Enligt Peter Fredholm så beräknas nuvarande brister inom logistiken kosta de största byggföretagen minst 6 miljarder kronor per år. Standardiseringen och e‐Build Label kan halvera den summan.

Många fördelar

Ytterligare en fördel med standardiseringen och en enhetlig märkning är spårbarhet. Såväl entreprenörer som slutkunder vill ha kontroll på produkters ursprung och miljöbelastning, samt få hjälp att hålla ordning på dem.

– GS1-systemet blir en sammanlänkning av alla olika delar vid byggnationer, och gör det möjligt att följa och spåra en produkt från producent och via logistik- och handelsled ända fram till ett rum i en nybyggnation, säger Mia Lenman som är kundansvarig för bygg-, transport- och logistikbranschen på GS1 Sweden.

Lars Gutwasser på Peab kan berätta hur positiva alla i leverantörskedjan är över projektet.

Vinsterna är inte bara ekonomiska utan lika mycket miljömässiga. Genom att samordna transporterna i ett tidigt skede, som blir möjligt genom standardiseringen, kan antalet lastbilar till en byggarbetsplats reduceras kraftigt.

– Nu planerar alla de stora byggföretagen för att driva projektet i skarpt läge. Det är bra att det kan ske med hjälp av BEAst och med stöttning av GS1. Vi som byggföretag och även leverantörerna behöver göra investeringar, och det är viktigt att alla står bakom projektet.

”Effektivare varuförsörjning” har nominerats till "PostNord Logistics Award 2013", Sveriges mest prestigefulla logistikpris.