Det gjorde GS1 2013

2014-02-03

Listan hade kunnat göras lång – nedan får du ett axplock av GS1 Swedens höjdpunkter från 2013.

Ökat fokus på Spårbarhet fortsätter in i 2014

Under 2013 låg fokus på att bygga upp och öka kompetensen inom området spårbarhet.  GS1 har satt samman en arbetsgrupp inom detaljhandeln som under 2014 kommer jobba med att förbättra användningen av GS1 standard i processerna för att skapa bättre spårbarhet inom alla branscher – oavsett företags- och organisationstyper.

Framsteg i alla sektorer

Bygg

Träindustrin har tagit fram en gemensam etikett för att märka träpaket med SSCC

VVS Information som administrerar VVS-branschens databas, Elgrossisternas branschorganisation (SEG), Träprojektet VILMA och Logiq som jobbar med informationslogistik har tagit fram ett gemensamt regelverk över vilken logistisk information de ska ha i sina respektive databaser. Regelverket baseras på GS1s standard för artikelinformation

Transport/Logistik

Implementering av GS1s nya e-com standard för Transportsektorn har påbörjats för bland annat bokningar av sjötransporter och terminalhantering.  

Trafikverket och motsvarande myndigheter runt om i Europa accelererade implementering av GS1 RFID infrastrukturen och vissa länder kräver nu att alla godsvagnar ska vara märkta med GS1 RFID. Dessutom börjar många av länderna också kräva GS1 RFID-märkta komponenter.

Detaljhandeln

Användandet av GS1s standarder och förståelsen för dess positiva effekter ökar och växer sig starkare inom detaljhandelns olika delar. Till exempel förespråkar Apoteksföreningen och Läkemedelsföreningen GS1s standarder och tjänster. Det ger GS1 ytterligare möjligheter att genom bättre spårbarhet och synlighet i hela varuflödet kunna öka produktsäkerheten för slutkonsumenten.

Hälso- och sjukvård

Du som tillverkar eller levererar medicintekniska produkter till USA kan ta hjälp av GS1s globala standarder för att utfärda unika artikelnummer (UDIs, Unique Device Identification) och klara de nya kraven från US Food and Drug Administration (FDA). FDA har godkänt GS1 som en organisation som tillåts utfärda unika artikelnummer vilket görs med GS1s artikelnummer (GTIN). GTIN används redan av ledande sjukvårdstillverkare för att identifiera produkter som används i vården och dessa produkters olika förpackningsnivåer. Tillverkare för vården i USA och runt om i världen kan skapa unika UDI-nummer (GTIN) genom att följa kraven och reglerna från FDA och GS1s specifikationer.

Givande möten i Concept Centre

Under 2013 har vi haft ca 600 besök i vårt Concept Centre. Det har resulterat i att fler fått upp ögonen för affärsnyttorna och insett möjligheterna till positiva effekter med att använda GS1s standarder. Det har även hjälpt befintliga användare av GS1-standarder att öka förståelsen internt på respektive företag. Även Franska Ambassadören har passat på att besöka Concept Centre. Han ville veta mer om hur GS1 kan förbättra och öka affärsmöjligheterna mellan Sverige och Frankrike.

GS1 Award

På DLF’s höstmöte delade GS1 för första gången ut GS1 Award. Priset instiftades för att fira 40-årsjubileet av streckkoden.  Syftet med GS1 Award är att rikta strålkastarna mot ett företag som varit framstående i användande och genomförande av GS1s standarder och Validoos affärstjänster. 2013 tilldelades priset Axfood för att de under en lång tid arbetat med att använda och införa GS1s standarder.