Data Matrix på körkorten

2013-02-05

Nya EU-krav förändrar utseendet på körkorten. Mer information ska få plats och det gör att streckkoden ersätts av en tvådimensionell informationsbärare, en Data Matrix.

Det nya körkortet får ett nytt utseende som en konsekvens av de nya körkortsregler som införs från och med 2013. Totalt ska 15 alternativa körkortsbehörigheter presenteras i en tabell på körkortets baksida och därmed får streckkoden inte plats. Den Data Matrix som ersätter streckkoden innehåller dock samma information och kan avläsas i viss kassautrustning.

– Det är helt enkelt platsbrist som gör att vi har valt en Data Matrix, framhåller Bo Grönqvist som arbetar som systemförvaltare med körkorten på Transportstyrelsen. Data Matrix ger utrymme för mer information, men vi kommer bara att ha personnummer.

Att valet föll på en informationsbärare som Data Matrix beror, förutom storleken, på att det är ett system de redan använde och kände till inom Transportstyrelsen. Den närbesläktade QR-koden var aldrig aktuell, enligt Bo Grönqvist.

Data Matrix är en informationsbärare som har blivit allt mer efterfrågad då den gör det möjligt att förmedla mycket information på liten yta. Inom hälso-och sjukvården gör nu GS1 DataMatrix sitt intåg då de vanliga endimensionella streckkoderna inte räcker till för all information som ska vara tillgänglig när standarder införs för att identifiera mediciner och instrument. Den Data Matrix som används på det nya körkortet (Data Matrix ISO version ECC 200) är förberedd för att användas inom GS1-systemet, men kallas då GS1 DataMatrix.

Bland GS1s användare världen över har man identifierat behovet av att lägga in mer information än GS1-artikelnummer i streckkoder (som i GS1-128) fast på mycket liten plats på konsumentartiklar. Denna efterfrågan har vuxit fram i takt med ökande krav på konsumentsäkerhet, spårbarhet och äkthetsbevisning. Det är för att möta denna efterfrågan som GS1 har utvecklat GS1 DataMatrix.

Körkort med det nya utseendet började distribueras den 19 januari 2013. Det kommer att ta upp till tio år innan alla har fått nya det körkortet, som succesivt införs i takt med att giltighetstiden på gamla körkort går ut. Totalt finns drygt sex miljoner körkortsinnehavare i Sverige och varje år byts upp till en miljon körkort ut.

Skillnaden mellan Data Matrix och GS1 DataMatrix

Data Matrix bygger på ISO-standarder och är tillgänglig att använda fritt. GS1 DataMatrix inleds med Functioncode 1 som beskriver att det är en Data Matrix som följer GS1 standard. Application identifiers (AI) anger hur informationen ska struktureras i streckkoden enligt GS1 standard.