Danmark visar vägen med spårbarhet inom vården

2014-03-03

Danske regioner är en politisk intresseorganisation för Danmarks fem regioner, vilket är Danmarks motsvarighet till de svenska landstingen. Organisationen har beslutat att satsa på spårbarhet inom sjukvården. Förbättrad logistik innebär minskade kostnader och ökad patientsäkerhet. Satsningen baseras på GS1:s standarder och sker i nära samarbete med GS1 Danmark.

Spårbarheten är på agendan i Europa, inte minst sedan den så kallade PIP-skandalen, där tusentals kvinnor fått skadliga bröstimplantat inopererade med undermåligt och giftigt silikon. I kölvattnet av skandalen driver nu EU krav på bättre spårbarhet inom sjukvårdssektorn.

Även med spårbarhet kan sådan här saker inträffa. Men med spårbarhet är problemen enklare att åtgärda och det är möjligt att återkalla undermåliga produkter från marknaden.” — Jesper Kervin Franke, Healthcare Manager, GS1 Denmark

Danska Regioner inledde sitt arbete kring spårbarhet för ett och ett halvt år och insåg snabbt fördelarna. Däremot var det mer oklart hur organisationen skulle få alla de fem regionerna att dra åt samma håll och dela kunskap.

­– Vi kontaktade GS1 för att få råd om processen, få kunskap och inte minst sparring, säger Jan Skotte Larsen, seniorkonsult, Danske Regioner. GS1 har visat sig vara en mycket professionell, kompetent och viktig partner för oss när det gäller satsningen på spårbarhet inom den danska sjukvården.

Alla spårbarhetsprojekt baseras på GS1s standarder

I april 2013 antog Danske Regioner ”Sund Vækst”, som är ett samlat arbetsprogram för samarbetet med det privata näringslivet. I programmet slås det fast att alla spårbarhetsprojekt ska baseras på GS1:s standarder. För att bana väg för spårbarhet i stor skala planerar Danske Regioner pilotstudier, som i första hand kretsar kring utrustning och medicin, särskilt implantat.

– Nästa steg att skapa en stark organisation bland de fem regionerna – eventuellt i en sorts styrgrupp på hög nivå, säger Jan Skotte Larsen. Dessutom är det viktigt att etablera tvärregionala arbets-, referens- och övervakningsgrupper. Slutligen är det viktigt att ha en fokuserad kommunikation till alla intressenter och samarbetspartners. Alla är överens om att spårbarheten är en god sak – men det är viktigt att få alla ombord i tid för att få en gemensam kurs och gemensamma stöd.

Också Jesper Kervin Franke på GS1 Denmark är positiv till satsningen, men betonar vikten av att skynda långsamt. 

– Det viktiga är att göra det rätt – inte att driva igenom det med hög fart. Som det är nu har Danske Regioner fattat ett beslut top-down, men det måste genomföras bottom-up om vi ska lyckas. Så nu är det viktigt att informera på alla nivåer om varför detta är ett bra beslut.

 Det finns många studier som visar att ökad spårbarhet radikalt kan förbättra patientsäkerheten. I oktober 2012 gav managementkonsultbolaget McKinsey ut en rapport som beräknade att gemensamma standarder för hela den globala sjukvårdskedjan skulle kunna rädda drygt 20 000 liv årligen. Även de ekonomiska vinsterna är betydande. McKinsey beräknar att lagerhanteringskostnaderna i den globala sjukvården uppgår till minst 50 miljarder dollar och att möjligheterna till besparingar med gemensamma standarder är enorma.

Ni i Danmark ligger före Sverige när det gäller spårbarhet inom sjukvården. Vad kan vi lära av er?

– På några områden ligger vi i Danmark före er i Sverige, säger Jan Skotte Larsen. Det finns omkring 10–12 spårbarhetsprojekt i regionerna – och fler projekt startar snart. Om jag ska ge ett råd till våra svenske kollegor är det att ha en stark organisation på plats, skapa den nödvändiga dialogen mellan alla de administrativa delarna och kommunicera nyttan med spårbarhet. Om man pratar ett gemensamt språk är lättare att förstå, lyssna och lära av varandra.