Coop säkrar läkemedlen

2011-09-07

Sedan 2009 säljs receptfria läkemedel i den vanliga dagligvaruhandeln. Coop förbereder sig nu för införandet av den tvådimensionella streckkoden GS1 DataMatrix för läkemedel. Då kan konsumenterna vara helt säkra på att varan de köper innehåller exakt det som står på förpackningen.

– Vi vill självklart medverka till att det känns så tryggt som möjligt för konsumenterna att köpa läkemedel i våra butiker. Vi kommer gå över till systemet med de tvådimensionella streckkoderna när det blir standard i Europa, säger Ralf Lind, verksamhetsutvecklare på Coop Inköp & Kategori AB.

Apoteksmonopolet i Sverige avskaffades den 1 juli 2009. Senare samma år, den 1 november, blev det tillåtet att sälja receptfria läkemedel i vanliga butiker. På Coop hade man redan mångårig erfarenhet av läkemedelsförsäljning, eftersom ett 80-tal av dess butiker är apoteksombud och därmed tillhandahåller både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Tvådimensionell kod på väg in

I dag säljer cirka 350 Coop-butiker i landet (av totalt drygt 700) receptfria läkemedel. Försäljningen sker under kontrollerade former.

– I princip kan det vara alla typer av receptfria läkemedel, men storleken på sortimentet varierar mellan butikerna, säger Ralf Lind. Totalt har vi cirka 60 artiklar. De minsta butikerna har knappt hälften i sitt ordinarie sortiment. Försäljningen går bra.

–Många artiklar har redan den tvådimensionella streckkoden på förpackningen. Men än så länge använder vi de vanliga traditionella streckkoderna som scannas när kunderna kommer till kassan.

När det nya systemet har etablerats som standard i Europa kommer alla läkemedelsförpackningar vara försedda med den tvådimensionella streckkoden GS1 DataMatrix. GS1 har målsättningen att detta ska ske senast 2015. Streckkoden innehåller mer information än den streckkod som används i dag. GS1 DataMatrix-koden lagrar GS1:s artikelnummer (GTIN), batch-nummer, utgångsdatum och ett unikt serienummer. Genom GTIN och serienumret kan varje enskild förpackning identifieras. Koden ska scannas i samband med att kunden betalar i kassan. Systemet kan anpassas för att identifiera om varan är falsk, har återkallats eller passerat utgångsdatum.

Läkemedelsförfalskningar är ett växande problem inom EU. Systemet eliminerar risken för att förfalskade mediciner kan passera i den legala leveranskedjan.

Ralf Lind, Coop

– Inte för att vi har problem med falska produkter, säger Ralf Lind. Vi köper de här varorna direkt av leverantörerna. Men det är viktigt att konsumenterna kan vara säkra på att de varor de köper innehåller exakt det som står på förpackningen.

Den tvådimensionella streckkoden innebär ett genombrott för spårbarhet på artikelnivå.

– Hittills har det bara varit möjligt för oss att spåra läkemedelsprodukter på batchnivå. Med den nya streckkoden får vi spårbarhet på varje enskild förpackning, eftersom alla har en egen unik identitet. Det blir lättare att spåra och dra tillbaka eventuella felaktiga läkemedel som redan har sålts.

Innan Coop kan gå över till GS1 DataMatrix-koden krävs utveckling av dess IT-system samt ny kassautrustning.