ComputerCity först i Norden med RFID-baserad stöldskyddslösning

2013-06-03

ComputerCity i Köpenhamn är det första varuhuset i Norden som har infört en RFID/EPC-lösning på artikelnivå med en inbyggd standardiserad stöldskyddslösning. Systemet har redan fått stora effekter genom påtagligt minskat svinn, effektivare inventeringar och minskat tidsödande administrativt arbete.

ComputerCity säljer ett brett urval av PC, TV, foto, print, tillbehör och kringutrustning i 14 stora elektronikvaruhus – tio i Danmark och fyra i Sverige. Företaget valde ett varuhus i Köpenhamn för att genomföra ett pilotprojekt med RFID/EPC-märkning på artikelnivå.

– Det här är ett oerhört intressant projekt och det första i sitt slag i Danmark och i hela Norden. Det har redan gett stora positiva effekter. Våra inventeringar görs i dag snabbt, effektivt och felfritt, säger Michael Hansen, IT-ansvarig på ComputerCity.

Tidigare gjorde varuhuset tidsödande och kostsamma inventeringar var tredje månad. Varje inventering tog flera dagar för många personer att genomföra. Inventeringarna synliggjorde ofta negativa lagersaldon.

– Vi beslutade oss för att hitta en lösning som skulle hjälpa oss att arbeta effektivare, spara tid och pengar på förenklade inventeringar, och fortare kunna hitta rätt artikel i ett stort varuhus, säger Michael Hansen.

Varje artikel kan spåras

ComputerCity inledde ett samarbete med 2Trace, leverantör av RFID-lösningar som följer GS1:s standarder för RFID och EAS (stöldskydd). De startade ett pilotprojekt och implementerade ett system som har gått i skarp drift sedan juli 2010.

– Lösningen ger total spårbarhet av varje enskild artikel inom varuhuset. RFID-taggarna kodas och fästs på artiklarna alternativt artikelförpackningarna vid varumottagningen. De kan registreras av RFID-läsare som finns vid passager mellan lager och varuhus samt vid in- och utgångar för kunder respektive personal, säger Michael Jensen, projektledare på 2Trace.

Inventeringarna görs med mobila RFID-terminaler dagligen. Det tar mindre än en halvtimme för en person att genomföra en inventering.

RFID-systemet fungerar också som stöldskydd. Om en vara som inte är betald passerar utgången från varuhuset aktiveras ett stöldlarm. Det årliga svinnet har redan minskat påtagligt, vilket på årsbasis innebär besparingar på hundratusentals kronor.

För att ytterligare minska risken för svinn kommer videokameror att integreras med lösningen framöver.

– Då kommer alla avläsningar av RFID-taggar registreras på video, säger Michael Hansen. Det innebär att alla lagerdifferenser kan spåras på artikelnivå genom RFID-systemet i kombination med videoklipp.

En annan positiv effekt med lösningen är att den snabbar på kundernas betalningar vid kassan. Där registreras varorna automatiskt på några sekunder av en RFID-läsare.

GS1s standard för EAS

GS1 EPCglobal RFID-based Electronic Articles Surveillance (EAS) är en teknisk metod som detaljhandeln kan använda för att avskräcka, upptäcka och förhindra stöld av konsumentvaror. RFID/EAS-taggarna (som baseras på standarden GS1 EPCglobal Gen 2) är fästa på artikeln eller artikelförpackningen. För varje enskild artikel finns ett EPC-nummer (EPC är GS1:s standard för RFID) i en EAS-databas. När konsumenten har betalat för varan i butikskassan tas EPC-numret bort från EAS-databasen. Vid utgången bekräftas försäljningen automatiskt. Om varan är osåld aktiveras alarmet.

RFID-baserad EAS ger många fördelar, såsom total genomlysning av lager, 100-procentig spårbarhet längs leveranskedjan, och skydd mot stölder och svinn. Eftersom tekniken kombinerar två funktioner – lagerhantering och stöldskydd – slipper detaljhandlaren köpa, implementera och supporta två separata system.