Colruyt först med GS1 DataBar på varor med varierande vikt

2013-07-09

Den belgiska livsmedelskedjan Colruyt är det första företaget som använder streckkoden GS1 DataBar för märkning av förpackade varor med varierande vikt. Systemet effektiviserar hanteringen av varorna i alla delar av leveranskedjan. Framöver kommer GS1 DataBar ge internationella aktörer stora fördelar.

Implementeringen av systemet på Colruyt gjordes i höstas och det gick i skarp drift den 1 oktober. Sedan dess har samtliga belgiska Colruyt-butiker kunnat läsa av GS1 DataBar.

– Den stora fördelen med GS1 DataBar är att den möjliggör global identifiering av varor. Det betyder mycket för Colruyt som har ett antal utländska leverantörer, säger Anne-Sophie Meurant, Junior Manager GS1 Barcodes, GS1 Belgium & Luxembourg.

Ann-Sophie Meurant

– Andra lika viktiga fördelar är att GS1 DataBar möjliggör bättre kundservice och ger Colruyt konkurrensfördelar.

Colruyt är en av Belgiens tre ledande aktörer på detaljhandelsmarknaden. Dess huvudsakliga verksamhet utgörs av en stormarknadskedja med butiker i Belgien, Luxemburg och Frankrike, totalt 380 i egen regi och 480 franchising-butiker.

Informationen i GS1 DataBar utgörs av GTIN (artikelnummer), vikt och bäst före-datum. Varan, till exempel kött, fisk, ost eller frukt, märks med GS1 DataBar antingen vid produktion eller i butiken.

Alla parter är med

– En förutsättning för att projektet hittills har kunnat genomföras framgångsrikt är att det har stötts av ett aktivt samarbete mellan alla parter, det vill säga Colruyt, leverantörerna och GS1 Belgium & Luxembourg, säger Anne-Sophie Meurant.

Totalt deltar 35 leverantörer av förpackade färskvaror med varierande vikt i projektet.

Systemet är mycket praktiskt, eftersom Colruyt även har utländska leverantörer som kan distribuera sina varor med en unik identifieringslösning.

GS1 DataBar förenklar hanteringen för tillverkare och leverantörer. I dag använder aktörerna i olika länder skilda nationella system för produkter med varierande vikt.

– Leverantörer som exporterar sina produkter måste anpassa märkningen till det system som används i respektive land. När GS1 DataBar har blivit en etablerad internationell standard kommer leverantörerna därför göra stora besparingar.

Koll på prissänkning

Ytterligare en viktig fördel med GS1 DataBar är informationen om varans bäst-före-datum. Med hjälp av detta är det enkelt att fånga upp varor i systemet innan de går ut, och det gör det lättare att hantera prissänkningsprocessen.

– Kunderna kan informeras om att priset har sänkts på de aktuella varorna genom en reklamkampanj i butiken. Priset kan till exempel sänkas med först 25 procent och senare med kanske 50 procent. Prissänkningen aktiveras med automatik vid avläsningen i kassan.

Det här är ett sätt att förbättra avfallshanteringen, eftersom det innebär att färre produkter passerar sitt bäst före-datum. Kostnaderna för matvaror som blir avfall är mycket stora. Om detta avfall minskas i Europa med 1 till 2 procent kan miljarder euro sparas.

Belgien i täten

Belgien är ett av de första länderna som implementerar GS1 DataBar.

– Hittills har vi fokuserat på Colruyt, men nu går vi vidare med andra aktörer. Alla stora belgiska detaljistkedjor har skrivit på ett ”memorandum of understanding” som uttrycker deras vilja att implementera systemet.

GS1 DataBar förväntas bli en öppen standard under 2014.

– För att vi ska kunna uppnå de maximala vinsterna med systemet måste även de övriga länderna i Europa börja använda standarden, och på sikt även resten av världen, säger Anne-Sophie Meurant.