Bring Frigo klarar julruschen med elektronisk kommunikation

2011-12-07

För Bring Frigo är det full fart inför julhelgen. Ett skäl till att transporter och lager-hantering flyter på snabbt och effektivt är den elektroniska kommunikationen.

Sedan 90-talet har Bring Frigo prioriterat arbetat med e-lösningar. Företaget är ledande inom temperaturkontrollerad logistik, och hela informationsflödet bygger på GS1:s standarder.

– Det fungerar fantastiskt bra, framhåller Jan Gustavsson, projektledare på huvudkontoret med ansvar för gränssnittet mot kunderna. GTIN (GS1-artikelnummer) används mot såväl kunder som i den interna kommunikationen.

Full spårbarhet på allt

Streckkoderna är basen för identifiering i transportledet men också när det gäller innehållet i godset.

– I våra lager gäller full spårbarhet och vi måste ha kontroll på allt från innehåll till datummärkning för att kunna garantera en säker hantering ut till våra kunder, berättar Jan Gustavsson.

Merparten av det gods som Bring Frigo hanterar är märkt enligt GS1-standarder redan när de får hand om det. Men en del internationella transporter är det inte.

– Det gäller bland annat löslastat gods från länder utanför Europa och då startar vi märkningen med streckkoder.

Jan Gustavsson, Bring Frigo

Jan Gustavsson följer utvecklingen när det gäller elektronisk kommunikation inom logistikbranschen, bland annat de försök som görs med RFID (Radio Frequency Identification).

– När det gäller större enheter med lång livslängd som containrar, bilar och järnvägsvagnar är RFID ett mycket bra alternativ, men det går ännu inte att räkna hem för märkning av gods. Streckkoderna är så mycket billigare i dag.

– I takt med att kostnaden för antenner och RFID-taggar minskar kan RFID på sikt också spela större roll när det gäller märkning av mindre enheter och gods.

De sista månaderna på året fylls Bring Frigos lager runt om i landet och transporterna ökar inför julhelgen.