Bra för konsumenterna - men mycket jobb

2013-07-09

De skärpta reglerna för livsmedelsinformation som börjar gälla från slutet av 2014 är en fördel för konsumenterna. Det är såväl handeln som leverantörer och företrädare för landets konsumenter överens om. Men det ställer stora krav på ny utformning av informationen.

Bra att branschen samarbetar

 

– Våra egna märkesvaror har vi en egen expertorganisation inom ICA som granskar och där har vi full kontroll.

Det säger Lena Sparring, Chef Produktkvalitet på ICA, som deltagit i en arbetsgrupp inom GS1 Sweden för att identifiera hinder för komma igång med livsmedelsinformation och rekommendera åtgärder.

– Den stora utmaningen är att säkerställa leverantörernas produkter, vad de innehåller och att de har korrekt märkning. Vi förutsätter att leverantörerna tar sitt ansvar, men vet att det finns utmaningar och tillsammans med GS1 Sweden arbetar vi också för att branschen ska hitta ett gemensamt sätt att hantera de nya reglerna för livsmedelsinformation.

– Det finns dock ingen standard för att avgöra lagligheten i informationen, men alla livsmedelskedjor har samma utmaning och det är därför bra att samarbeta kring en lösning inom GS1 Sweden, framhåller Lena Sparring.

Bra för konsumenterna

För dryckesleverantören Saturnus handlar det om att ta fram nya etiketter till alla sina produkter.

– I dag har vi näringsvärdesdeklaration på bara en av våra produkter och de nya reglerna innebär att vi kommer att ha det på alla, berättar Ida Granroth, produktutvecklare på Saturnus.

Saturnus tillverkar och säljer framförallt glögg, drinkmixers och kryddat brännvin. Företaget får en hel del frågor kring innehållet i sina produkter.

– Många vet att glögg är sött, men även kring andra produkter hör diabetiker av sig för att få reda på sockerhalten, säger Fredrik Lamorell, försäljningschef. Även för de som är allergiska mot något är det en fördel att det blir en tydligare information.

Ida Granroth har också noterat att textstorleken på etiketterna ska öka med 0,1 millimeter, men tillsvidare avvaktar man mer information både om det och innehållsdeklarationen.

– Vi väntar på att Livsmedelsverket ger besked om hur EU-direktivet ska tolkas, och det är möjligt att vi kan ta fram nya etiketter i samband med att det sker förändringar i recepten.

Saturnus tar hjälp av de Validoo-tjänster som erbjuds och var en av de första att börja använda Validoo Q-lab. Tjänsten bidrar till en kvalitetssäkring av artikelinformationen och att den stämmer med varan.

– De nya reglerna för med sig kostnader och en del arbete, men samtidigt är det bra för konsumenterna, menar Fredrik Lamorell avslutningsvis.

Bra regler – men kan bli ännu bättre

– Leverantörer och handeln i Sverige får gärna anstränga sig för att informationen ska bli ännu bättre! De nya EU-reglerna är inget tak!

 Det säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter, som drivit frågan om bättre livsmedelsinformation tillsammans med andra konsumentorganisationer i Europa. Förra året genomförde Sveriges Konsumenter en kampanj på temat ”Större text, tack!”.

 – Även om vi ville gå längre än de regler som nu antagits så är vi nöjda med resultatet. Vi ville inte minst ha bättre läsbarhet, och vi fick ett enormt gensvar på den kampanj vi drivit på det temat, säger Jan Bertoft.

 Han tycker en storlek på texten om minst 1,3 mm fortfarande är för litet, men han hoppas att svenska leverantörer och livsmedelsindustrin anstränger sig för att åstadkomma mer.

 - Det blir allt större krav från konsumenterna på både informationens innehåll och utformning och allt som gör att det blir lättare att ta till sig information är bara positivt, framhåller Jan Bertoft.