Bättre livsmedelsinformation – bra för både kunder och affärer

2013-06-13

Börja arbeta med att förbättra livsmedelsinformationen nu! Det är till nytta både för konsumenterna och de egna affärerna. Det var budskapet på det seminarium som genomfördes i slutet av maj av bland annat GS1 Sweden.

Att börja arbeta med att förbättra livsmedelsinformationen redan nu var ett genomgående budskap på det seminarium som genomfördes sista veckan i maj och som vände sig till livsmedelsleverantörer som säljer sina varor till Restaurang & Storhushåll och till dagligvaruhandeln. Seminariet arrangerades av GS1 Sweden i samarbete Dagligvaruleverantörers Förbund, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Konsumenternas krav på bättre information om vad maten innehåller växer. Det har bland annat resulterat i att EU inför nya regler om hur livsmedel ska märkas. De nya reglerna börjar gälla från december 2014. Den nya lagstiftningen gäller även vid handel via nätet, och lagstiftningen gör ingen skillnad på om köparen är privatperson eller näringsidkare. Den ökade näthandeln är också en bidragande orsak till konsumenternas krav på bättre produktinformation i alla kanaler.

Handlade om affärsnyttan

Lena Sparring, ICA

Men seminariet handlade också om affärsnyttan med att tillhandahålla en utökad artikel- och livsmedelsinformation.

Såväl Lena Sparring, ansvarig för kvalitetssäkring på ICA, som Jonas Köhler, inköps-och marknadsdirektör på Menigo, framhöll från olika perspektiv att bra information till kunderna kommer att vara en förutsättning för framgång på marknaden.

Lena Sparring talade bland annat om det som kallas OmniCommerce, att gränsen suddas ut mellan vanlig butik och näthandel via mobil eller dator. Att utvecklingen går snabbt visar en ny utredning från Handels Utredningsinstitut, HUI. I sin mest extrema prognos gör HUI bedömningen att 22 procent av dagligvaruhandeln om tio år sker via e-handel.

 – Våra kunder förväntar sig bättre och kvalitetssäkrad information. Artiklar som inte har en korrekt bild och information på nätet kommer vi inte att kunna sälja. Men vi måste bli bättre på hur det presenteras – enkelhet är avgörande för e-handel, menade Lena Sparring som också underströk att ICA är helt beroende av att leverantörerna tar sitt ansvar och att man samarbetar inom branschen.

Kunderna kräver korrekt information

Jonas Köhler, Menigo

Jonas Köhler berättade att Menigos kunder kräver 100 procent korrekt livsmedelsinformation. Med tanke på att Menigo har många kunder även inom vård och omsorg kan konsekvenserna bli allvarliga om inte information och produkt överensstämmer.

- I dag har vi två medarbetare som sitter och kontrollerar och ”rättar” den information som kommer in från våra leverantörer. Det är inte något vi vill fortsätta med, menade Jonas Köhler.

Menigo arbetar nu för att få all livsmedelsinformation kvalitetssäkrad, och förhoppningen är att leverantörernas information ska ha så bra kvalitet att den kan skickas direkt vidare till Menigos kunder.

Samlat grepp av Procordia

En leverantör som tagit ett stort och samlat grepp på livsmedelsinformationen är Procordia. Magnus Selin, affärsområdesdirektör på Procordia och dessutom ordförande för storhushållsgruppen inom DLF, beskrev hur koncernen byggt en ny artikeldatabas för alla koncernens varumärken med runt 1 000 produkter. En satsning som Procordia tjänat in på ett år, enligt Magnus Selin, och som innebär att man redan idag klarar de krav som EU ställer från slutet av 2014. Magnus Selins råd till andra leverantörer var att sätta igång den egna översynen nu.

Läs mer om Procordias satsning

Axfood litar på Validoos tjänster

Hanna Andersson, Axfood

Axfood tar hjälp av Validoos tjänster för att på ett standardiserat sätt få in korrekt information från sina leverantörer. Det berättade Hanna Andersson, som arbetar med sortiment och inköp, och Joakim Stjernberg, kvalitetssäkrare på Axfood. Informationen tas in med hjälp av Validoo Item, och Axfood ser också gärna att leverantörerna använder Validoo Q-lab för att få den kvalitetssäkrad.

- Vi vill arbeta så effektivt som möjligt och kunna använda den information vi får in rakt in i våra egna flöden, berättade Hanna Andersson. Informationen kompletteras endast med intern Axfood information.

- Felkällorna minskade när den manuella hanteringen minskade, enligt Joakim Stjernberg, som framhöll att om informationen var rätt när den kom in så blev den också rätt i alla Axfoods flöden.

Sedan 2012 ställer Axfood samma krav på sina egna varumärken, och även här tar man hjälp av Validoos tjänster, inklusive Validoo MediaStore för produktbilderna.

Information om vad som gäller vid produktförändringar

De nya reglerna för livsmedelsinformation kommer även i vissa fall ställa krav på att en produkt får ett nytt artikelnummer (GTIN) i samband med produktförändringar. Det gäller till exempel om det sker förändringar när det gäller allergener i en produkt. Om detta informerade Per Hållander, från Santa Maria och medlem i ECR:s styrgrupp, och Staffan Olsson, chef för standard och implementering på GS1 Sweden. Information om vad som gäller vid produktförändringar finns att läsa i ECR Sveriges tidsfönsterdokument.

Myndigheterna kommer att kontrollera

Mona L Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Mona L Orheden, samordnare för produktsäkerhet och lagstiftning på Svensk Dagligvaruhandel, gjorde en översikt av vad de nya EU-reglerna för livsmedelsinformation (EU 1169/2011) innebär. Reglerna började gälla redan i slutet av 2011 men blir tvingande från den 13 december 2014. Hennes budskap till de drygt 200 deltagarna på seminariet var att det gällde att sätta igång arbetet med uppdatering av informationen så snart som möjligt. Det är inte långt fram till att reglerna blir obligatoriska, och de svenska kontrollmyndigheterna lär hålla ett vakande öga på att branschen följer dem, enligt Mona L Orheden.

En inblick i en framtid som redan är här bidrog Pere Rosell, från systerorganisationen GS1 Spain, med. I Spanien som i de flesta andra länder sker allt mer med hjälp av mobilen. GS1 Spain har initierat en app och en tjänst som gör det möjligt att med hjälp av mobilen scanna av streckkoder och få en mycket utförligt och kvalitetssäkrad livsmedelsinformation. Det är inte bara näringsvärde och innehåll i produkten som blir tillgängligt, utan här finns också en koppling till sociala medier som facebook och twitter. 67 företag med 175 varumärken har gått med under det första året och intresset ökar. Här finns stora globala företag som Coca-Cola och Pepsi men även mindre spanska producenter. Det är också möjligt att använda tjänsten till marknadsföring och koppla på olika former av tävlingar och erbjudanden som då presenteras direkt i mobilen.

Kvalitetssäkra med Validoo Q-lab

Bo Raattamaa, GS1 Swden

GS1 Swedens VD, Bo Raattamaa, avslutade dagen med att lova att GS1 Sweden ska fortsätta att ge information om, och utbildning i, hur leverantörer och handeln tillsammans kan arbeta för att leva upp till en bättre livsmedelsinformation. Nya tjänster lanseras också för att underlätta arbetet. Redan från september 2013 går det att kvalitetssäkra livsmedelsinformation i Validoo Q-lab.