Bättre koll på pallarna genom varukedjan

2013-11-21

När Svenska Retursystem lanserar ett nytt branschgemensamt informationssystem blir det lättare att hålla koll på lastpallarna genom hela varuflödet. Lösningen bygger på RFID och erbjuder ökad spårbarhet och effektivitet.

 Det ger information med automatik till affärssystem, vilket minskar det manuella arbetet liksom svinn och felaktiga leveranser. 

Tillsammans med utvalda företag från både handel och leverantörsledet i dagligvarubranschen kommer Svenska Retursystem i en molnlösning att spåra den individuella lastbärarens väg genom hela varuflödet ända ut i butik.

– Upplägget är fysiskt och konkret, säger projektledaren Jakob Fellsman på Svenska Retursystem. Det gör att vi inte bara kan sätta fingret på det teoretiska och tekniska utan även på de praktiska och pedagogiska aspekterna. Vi vill visa hur enkelt det är för användarna och personalen att använda och dra nytta av systemet.

Tröskeln för det nya systemet är inte så hög, eftersom Svenska Retursystems helpallar redan är utrustade med RFID. Flera företag använder denna möjlighet för att bygga upp interna logistiksystem, men den informationen går förlorad när pallarna skickas till andra företag. Och det är just det som är målet med piloten: Att bygga upp ett branschgemensamt system så informationen kan delas mellan aktörerna i varuflödeskedjan.

Ett nära samarbete med GS1 för att följa de fastslagna standarderna är väldigt viktigt för att lyckas, säger Conny Swahn. Tillsammans kan vi utveckla ett branschgemensamt system som vilar på GS1:s standarder.” — Conny Swahn, Försäljnings- och marknadschef, Svenska Retursystem.

Möjligheterna att skapa intressant affärsdata är stora

– Det här skapar möjlighet till oerhörda mängder intressant data kring omloppstider och flöden. Det ger aktörerna kontroll på sina varuflöden.

En viktig del av projektet är att identifiera noderna i systemet – de platser där pallarna ska läsas av.

– Vi utgår från hur varuflödet ser ut i dag, säger Jakob Fellsman. Vid vilka punkter kan RFID implementeras för att skapa kundnytta och spårbarhet? Hur gör vi det på bästa sätt?

Längre fram kan RFID-taggarna kopplas samman med information om varorna som står på pallen, men detta projekt är begränsat till att kartlägga pallarnas väg genom varuflödet. Lanseringen är planerad till 2014.

Pilotprojektet går in i skarpt skede kring årsskiftet. Branschen har visat stort intresse och nyfikenhet på satsningen.

– RFID är inte någonting för framtiden – det finns här och nu, sammanfattar Jakob Fellsman. Det gäller bara att dra nytta av det.